แกนนำมัธยม ชวน ลดใช้พลังงาน

ลบ แก้ไข
วาฬกินถุงพลาสติก  ปูเสฉวน เปลี่ยนบ้านหลังใหม่จากเปลือกหอย เป็นกระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก

แกนนำมัธยม ชวน ลดใช้พลัง

            ทะเล มีขยะสารพัดสิ่ง มากกว่าสัตว์น้ำที่เป็นเจ้าของท้องทะเล สภาพอากาศบนท้องฟ้า แยกไม่ออกว่านั่นคือหมอกหรือควัน …. นักธุรกิจเห็นแก่ตัว นำเข้าขยะพิษอิเล็กทรอนิกส์ !!!

เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเลวร้าย หากไม่มีการปลูกฝังเรื่องการดูแลจัดการขยะอย่างถูกวิธี จนเกิดเป็นจิตสำนึกในการกำจัดขยะให้หมดไปคงเป็นเรื่องยาก

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อปลูกฝังนักเรียนเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นสิ่งที่น่าชื่นชมในการจัดการขยะคือทุกโรงเรียนมีกระบวนการจัดการ แต่วิธีการแตกต่างกันในรายละเอียด บางโรงเรียนสามารถนำขยะไปจัดการเพื่อให้เกิดรายได้ได้ และยังสามารถทำให้เกิดเป็นจิตสำนึกในใจนักเรียนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและในไม่ช้านี้ สพฐ.จะมีการรวบรวมรูปแบบวิธีการต่าง ๆ มาเป็นต้นแบบเพื่อเผยแพร่ไปในโรงเรียนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการขยายผลและต่อยอดต่อไป
แกนนำมัธยม ชวน ลดใช้พลัง

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สมุทรปราการ เขต 1 จัด Green School Camp :ห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 3  เพื่อสร้างแกนนำที่มีความรู้ความชำนาญด้านพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาร่วมจำนวน 120 คน จาก 23 โรงเรียนในเขตภาคกลางและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 22-25 มิ.ย.2561 ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

“กว่า 10 ปีที่ กฟผ.ต้องการเสริมสร้างทัศนคติและมีอุปนิสัยรักพลังงาน โดยดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 3 ล้านคน แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราไม่มีการติดตามและประเมินผลว่านักเรียนที่ได้รับความรู้ไปแล้ว มีทัศนคติและอุปนิสัยรักพลังงานและสามารถลดการใช้พลังงานไปได้เท่าไร ดังนั้น ในช่วง 4 ปีหลังมานี้ จึงได้กำหนดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ให้ได้ว่าทุก 1 หน่วยที่ลดพลังงานได้ สามารถประหยัดเงินไปได้กี่บาททั้งในโรงเรียน ครัวเรือน และใน 1 หน่วยที่ลดได้ก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกได้อีกด้วย ดังนั้น โครงการค่าย Green School Camp จึงมุ่งสร้างแกนนำทั้งครูและนักเรียน โดยหวังผลให้เกิดขึ้นทั้งในตัวนักเรียน โรงเรียน พร้อมทั้งเกิดการขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนด้วย” นายจิรศักดิ์ มัณทางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. กล่าวในการเป็นประธานเปิดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน

เรามาฟังเสียงสะท้อน จากแกนนำห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานระดับมัธยมศึกษากันบ้าง

            “ผมอยากบอกว่า การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงมีจิตสำนึกร่วมมือร่วมใจรักษาธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันไปยาวนาน เราไม่ได้โลกสวย แต่ในความเป็นจริงถ้าโลกไม่สวยเราก็อยู่ไม่ได้” น้องพีช นายพีรเดช บุญประเสริฐ ม.4/6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กล่าวและว่า การมาค่ายในครั้งนี้ได้ความรู้เยอะมากจากที่ก่อนหน้านี้รู้แค่ 3R คือ Reduce Reuse Recycle ไม่เคยรู้ว่าที่จริงแล้วมีถึง 7 R โดยอีก 4R คือ Repair Reject Return Rethink ในฐานะที่ผมต้องเป็นแกนนำเรื่องที่สำคัญและอยากทำเร่งด่วน เพราะขณะนี้อุณหภูมิในประเทศร้อนขึ้นมากและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มสูงขึ้น เห็นได้ชัดโรงเรียนของผมใช้เครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน ดังนั้นโครงการที่อยากทำคือ การลดปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อปลูกจิตสำนึกของเพื่อน รุ่นน้อง รุ่นพี่ในโรงเรียน อีกทั้งช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วย รวมถึงช่วยลดค่าไฟของโรงเรียนที่ต้องจ่ายถึงเดือนละประมาณ 7-9 ล้านบาทได้ และหากลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงได้จะทำให้โรงเรียนมีเงินไปพัฒนาการจัดการศึกษาเรื่องอื่นได้ อย่างอุปกรณ์กีฬา และจากกระแสข่าวการนำเข้าขยะพิษอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผิดกฎหมายผู้ประกอบการก็ต้องมีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติให้มากขึ้น

แกนนำมัธยม ชวน ลดใช้พลัง

น้องฟ้า นางสาววริยา จันทร์เจียวใช้ ม.6/3 โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี บอกว่า “ขณะนี้เราต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  การร่วมกิจกรรมวันนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ว่า ถึงเวลาที่ต้องประหยัดไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดเสียที โดยอยากนำความรู้ที่ได้จากค่ายครั้งนี้ไปจัดค่ายจัดกิจกรรมให้ทุกคนมารับรู้ปัญหา ผลกระทบด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมของประเทศบ้าง โดยอาจจะทำในโรงเรียนก่อนแล้วขยายไปยังชุมชน  ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ต้องตระหนักในตนเองก่อนเรื่องการมีวินัย อุปนิสัย ความคิดต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในความเป็นจริงทุกคนเรียนรู้ว่าทิ้งขยะลงไปในน้ำไม่ดี ตัดต้นไม้ทำลายธรรมชาติไม่ดี แต่ก็ยังคงทำกันอยู่ ดังนั้น จึงต้องเริ่มจากตนเองในการเป็นต้นแบบที่ดีก่อนไปบอกคนอื่น โดยเฉพาะเยาวชนต้องมีสติในการคิด เมื่อสติมาปัญญาจะเกิด ถ้าสติเตลิดจะเกิดปัญหาอย่างทุกวันนี้

นางสาวพรพรรษา เชิดฉาย หรือน้องใบตอง ม.4/2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม บอกว่า “การเรียนรู้ทั้ง 11 ฐาน ประกอบด้วย1)ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2)เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่ตะกร้าเขียว 3)Go Green For Life 4)น้ำใช้ น้ำทิ้ง เพื่ออนาคต และ 5)รวมพลังความคิดพิชิต CO2 6)ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย 7)แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 8)อ.อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย 9)Smart Learning Energy 10)การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 11)คิด คิด คิด พิชิต CO2 ซึ่งความรู้ที่ได้จากแต่ละฐาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยสิ่งแรกที่อยากทำเลยคือการคัดแยกขยะ ซึ่งเริ่มทำได้ตั้งแต่ในบ้าน และจะเลิกใช้ถุงพลาสติก กระดาษทิชชู แล้วหันมาใช้ถุงผ้า ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทน โดยจะทำให้เป็นปกติซึ่งเชื่อว่าทำได้ไม่ยาก”

ขณะที่ น้องนาย นายบงกช สุทธิ ม.4/1 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เล่าว่า ค่ายนี้สอนให้รู้ว่าพลังงานหมดไปทุกวัน ไม่จีรังยั่งยืน จึงต้องรู้จักการใช้พลังงานไม่ถึงกับไม่ใช้เลย คงเป็นไปไม่ได้ แต่ใช้ให้ประหยัด ใช้อย่างรู้คุณค่า ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แค่นี้ก็ช่วยโลกได้แล้ว ถ้าผมเป็นแกนนำคงไม่สามารถไปสั่งใครได้ แต่ผมจะจูงใจได้ด้วยการพูด จัดกิจกรรม เพื่อสร้างนิสัยและปรับพฤติกรรม ถ้าคนยังเห็นแก่ตัวอยู่ ไฟฟ้า พลังงานที่ใช้ วันหนึ่งก็คงหมด ไม่มีให้ใช้

ด้านน้องออย นายทองแท้ พวงดอกไม้ ม.5/2  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา บอกว่า ได้เรียนรู้เรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า การรณรงค์ช่วยลดความร้อน การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ การรู้จักเลือกใช้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคิดค่าไฟฟ้า จากการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ดังนั้นในฐานะแกนนำที่ได้เรียนรู้ใน 3 เรื่องหลัก คือ พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น ก็จำเป็นต้องทำทั้ง 3 เรื่อง ซึ่งเชื่อว่าไม่ยากที่จะสร้างอุปนิสัยที่ดีในด้านพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะนำวิธีการต่างๆ จากความรู้ที่ได้รับไปสื่อสารให้คนรอบข้าง คนที่บ้าน เพื่อนๆ ในโรงเรียนต่อไป

สุดท้ายน้องเวฟ นายบริทัศน์ รักไทย ม.5/2 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เล่าว่า เมื่อก่อนผมไม่เคยรู้เลยว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตอย่างไร และมีอะไรมารับรอง จนได้มาเรียนรู้จากค่ายในฐานการเรียนรู้เส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์สู่ตะกร้าเขียวว่า มีฉลากใดบ้างที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือฐานเรียนรู้เรื่อง อ.อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย ที่สอนการคิดค่าคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนวัตต์เท่าไร ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไร ดังนั้น ในฐานะแกนนำเราต้องทำให้คนอื่นๆ ได้รู้เหมือนที่เราได้เรียนรู้ ผมจะสื่อสารแบบพี่น้องคุยกันโดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ก่อนขยายไปในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น และผมจะทำโครงการสวนพฤกษาศาสตร์ในโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์อีกด้วย

“การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องง่ายๆ ที่คนละเลย ไม่ใส่ใจ ไฟไม่ใช้ก็ปิด ถอดปลั๊ก ผมจะเริ่มที่ตัวผม คนอื่นมาเห็นผมทำก็จะได้ทำตาม เพราะเป็นสิ่งที่ดีและควรทำ ซึ่งตัวผมและคนในบ้านทำเป็นนิสัยอยู่แล้ว” น้องเวฟ กล่าว

ณ นาทีนี้ เด็กๆ บอกเลย!! ไม่ได้โลกสวย แต่ถ้าโลกไม่สวย คนบนโลกใบนี้ก็อยู่ไม่ได้ …ได้ฟังแนวคิดจากแกนนำต้นแบบแล้ว เชื่อว่าการจะสร้างอุปนิสัย “การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ทำได้ไม่ยาก
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 61 15:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 212 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 212 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement