สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์ “เคเอ็มไอทีแอล เน็กซ์” ปลูกดีเอ็นเอบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สะท้อนมิติใหม่ภาคการศึกษาไทย กับแกนหลักในการสร้างชาติ

ลบ แก้ไข
สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

  • - นักวิจัย สจล. โชว์ต้นแบบ “แขนกลเทียมควบคุมด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อผู้พิการ” ชิ้นแรกของประเทศ ใช้งานได้ ไม่ต้องผ่าตัด คาดช่วยลดค่าใช้จ่าย - ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

    - สจล. จัด “KMITL Open House 2018” เปิดบ้านโชว์ทัพ งานวิจัย – หลักสูตร สะท้อนสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำ

  •  
สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2561 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ชู แนวคิด “เคเอ็มไอทีแอล เน็กซ์” (KMITL Next) ประกอบด้วย 1. เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น  2. เน็กซ์ ไอเดีย และ 3. เน็กซ์ แอคชั่น  โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งยกระดับงานวิจัย และบุคลากร ป้อนสู่สังคม เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมสู่การเป็นนครอัจฉริยะ และมีความก้าวหน้าทัดเทียมประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก ตลอดจนเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบรับกับความต้องการบุคลากรวิชาชีพในกลุ่มในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (S-Curve) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่น่าจับตา (New S-Curve) อาทิ วิศวกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมการเงิน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน และการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ สจล. ยังจัดงาน “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2018” (KMITL Open House 2018)  และงานสถาปนาสถาบันฯ ครบ 58 ปี ซึ่งมีกิจกรรมเปิดบ้านแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมเวิร์กช็อป อาทิ การแข่งขันโดรนความเร็ว แฟชั่นโชว์จิวเวลรี่ ฯลฯ โดยในงานยังมีไฮไลท์การจัดแสดงต้นแบบนวัตกรรมจำนวนมาก อาทิ แขนกลเทียมควบคุมด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อผู้พิการ ที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้พิการ พร้อมต่อยอดเป็นนวัตกรรมการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชากรผู้พิการร่างกายส่วนอื่นๆ ของประเทศในอนาคต ฯลฯ

สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

ทั้งนี้ งาน KMITL Open House 2018 มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันนี้ – 25 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kmitl.ac.th และ openhouse.kmitl.ac.th

สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ทั้งนักวิจัยพัฒนา คณาจารย์ และนักศึกษา ให้มีคุณภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับประเทศ ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้เกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยในปีการศึกษา 2561 – 2562 สถาบันเดินหน้าตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษา ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมสู่การเป็นนครอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ตามนโยบายของภาครัฐ ผ่านการพัฒนางานวิจัย และบุคลากร ป้อนสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “KMITL Next” ที่มุ่งยกระดับประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก ซึ่งประกอบไปด้วย 1. เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น (Next Generation) การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ให้มีประสบการณ์ และทักษะความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ที่เปรียบเสมือนอนาคตของชาติ 2. เน็กซ์ ไอเดีย (Next Idea) การพัฒนา และขยายผลงานวิจัย สู่นวัตกรรม ที่ไม่เคยมีมาก่อน และ 3. เน็กซ์ แอคชั่น (Next Action)  การประยุกต์นวัตกรรมแก้ไขปัญหา และตอบสนองอุตสาหกรรมประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจิตอาสาพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเพิ่มว่า ที่ผ่านมา สจล. ได้เริ่มต้นนำร่องยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านของงานวิจัยนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาระดับมหภาคของประเทศ และส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศ อาทิ WMApp แอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศความแม่นยำสูงสุด ระบบขนส่งอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทโมบิลิตี้ ดูแลความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน ระบบไฟจราจรอัจฉริยะ นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชันจากขยะอุตสาหกรรมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมการเกษตรอย่างข้าวน้ำตาลต่ำ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น

สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

นอกจากนี้ สจล. ยังนำยุทธศาสตร์มาประยุกต์ และเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน  ที่ตอบรับกับความต้องการบุคลากรวิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (S-Curve) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่น่าจับตา (New S-Curve) ได้แก่ วิศวกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมการเงิน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน และการจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน สจล. มีคณะเปิดสอนรวม 10 คณะ และวิทยาลัยต่างๆ รวม 7 วิทยาลัย และอีก 1 วิทยาเขตชุมพร ที่พร้อมสานยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดเป็นผลสำเร็จ รวมกว่า 100 หลักสูตร

สจล. เดินหน้ายุทธศาสตร์

“ล่าสุด สจล. ได้จัดงาน “KMITL Open House 2018” ที่รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน จากทุกคณะ และหน่วยงานของ สจล. ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อป ให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ การแข่งขันโดรนความเร็ว แฟชั่นโชว์จิวเวลรี่ ผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น ตลอดจนการจัดแสดงไฮไลท์นวัตกรรม ที่มุ่งตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาสังคม อาทิ ต้นแบบนวัตกรรมแขนกลเทียมด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อผู้พิการชิ้นแรกของประเทศ นวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี VR การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเสมือนจริง การออกแบบ และพัฒนาเกมสามมิติ ประเภทจำลองการสร้างเมืองในอวกาศ ฯลฯ พร้อมซุ้มให้คำปรึกษาสำหรับน้องๆ มัธยม ที่ต้องการคำปรึกษาจากพี่ๆ นักศึกษาของสจล. โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนในระดับก่อนอุดมศึกษา ได้ศึกษาข้อมูล และร่วมกิจกรรมจริง ร่วมกันกับคณาจารย์ และนักศึกษา สจล. เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะที่สนใจในอนาคต”

ภายใน 5 ปี สจล. ตั้งเป้าในการเป็นสุดยอดสถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 ใน 10 อันดับ ของภูมิภาคอาเซียน โดยยังคงเดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน และพัฒนานวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศในรอบด้าน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เพื่อให้นักศึกษาสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และสอดรับกับแนวคิดการเป็นรากฐานนวัตกรรมสร้างชาติ ของทางสถาบันอีกด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวสรุป 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ส.ค. 61 11:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 384 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 384 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง