วารสาร สวนสุนันทา จัดโครงการ “วารสารตามสายน้ำครั้งที่ 8”

ลบ แก้ไข

 
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ “วารสารตามสายน้ำครั้งที่ 8” บูรณาการการเรียนภาคทฤษฎีสู่ภาคปฎิบัติ เช่นรายวิชาการถ่ายภาพเพื่องานวารสาร วิชาการสื่อข่าวและการเขียนข่าว วิชาการเขียนบทโทรทัศน์เพื่องานวารสารศาสตร์ วิชาหลักวารสาร นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมสองฟากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากวัดราชา สู่วัดกู้ เพื่อสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และดินแดนอารยธรรมมอญบนเกาะเกร็ด และ วัดอรุณราชวรารามหลังบูรณะปฎิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าสาขาวิชาวารสาร ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ และอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ที่ปรึกษาและอาจารย์อาวุโส สาขาวารสารศาสตร์ 

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ย. 61 00:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 198 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 198 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง