MR. BUNNE CHANN นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ จากประเทศกัมพูชา

ลบ แก้ไข
MR. Bunne Chann นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯจากประเทศกัมพูชา

MR. BUNNE CHANN นักศึกษา

"นักเรียนทุน" ในต่างประเทศ อาจเป็นความใฝ่ฝันของนักศึกษาหลายๆ คน ที่อยากได้รับโอกาสดี
สักครั้งในสถาบันการศึกษาที่ตนเองใฝ่ฝันและอยากเข้าไปศึกษา แน่นอนที่สุดการได้รับทุนการศึกษาสมัยนี้มีหลากหลายช่องทางจากองค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน ด้วยเหตุผลของทุนแต่ประเภทไป เพราะทุนการศึกษาสามารถเติมเต็มและเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อจบการศึกษาไป

วันนี้จะพามารู้จัก MR. Bunne Chann เป็นนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์  (หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประสบความสำเร็จบนเส้นทางการศึกษา บวกกับฝีไม้ลายมืออินเตอร์จริงๆ ทั้งเก่งเรียน เก่งกิจกรรม มีความคล่องตัวสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันกำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

MR. Bunne เล่าให้ฟังว่า ผมรู้สึกดีใจ ปลาบปลื้มปีติ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผม โดยสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาที่ปรารถนาอยากศึกษาต่อในต่างประเทศ  สำหรับทุนพระราชทานนี้ ได้ช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องของที่พักอาศัย อุปกรณ์ทางการศึกษา  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่อเดือนอีกด้วยครับ ซึ่งผมถือว่าได้รับโอกาสที่ดีมาก ทำให้ชีวิตบนเส้นทางการศึกษาที่นี้ได้เหมือนคนอื่นๆ ที่ได้รับโอกาสเฉพาะผมเองเป็นคนกัมพูชาได้เข้ามาศึกษาต่อในต่างประเทศ คือประเทศไทย


MR. BUNNE CHANN นักศึกษา


ผมมีความประทับใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รั้ว แสด- ดำ มีหลายอย่างครับ  นับตั้งแต่การย่างก้าวสู้รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ผมสัมผัสถึงความอบอุ่น ร่มเย็น  “มหาวิทยาลัยมีความสวยงาม มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เคยได้ยินมา” ส่วนวิทยาลัยนานาชาติ  และสาขาที่ผมเรียนอยู่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี  ความรักและความอบอุ่นระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ผู้สอน  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความเมตตา ให้คำแนะนำที่ดีพร้อมช่วยเหลือตลอดเวลา กระบวนการเรียนการสอน ผมชอบการสอนที่ มจพ.  เพราะอาจารย์สอนดีครับ  พี่ที่ดูแลช่วยเหลือและดูแลอย่างดี และเพื่อนในรุ่นมีความสนิทสนมกลมเกลียวสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ผมประทับใจทุกๆ อย่าง ของ มจพ. 

ผมได้ร่วมกิจกรรมกับทาง มจพ. และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ การร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะระหว่างที่ผมได้ศึกษาอยู่ที่ มจพ.  ผมคิดว่ามัน “คุ้มค่าที่ได้ใช้ชีวิตเรียนใน มจพ. แห่งนี้” และได้สัมผัส และมีประสบการณ์ที่ตัวผมเองตอนที่ยังไม่ได้เรียนรู้ หรือมีประสบการณ์จากที่ไหนมาก่อน แต่ที่ มจพ.  นี่แหล่ะครับสอนผมในด้านหลายๆ มีหลายสิ่งที่ได้พบและไม่เคยทำมาก่อน ก็ได้เรียนรู้ได้แชร์ประสบการณ์จริงๆ  ในมุมองของผม “การเรียนรู้ได้มิใช่แต่จะเพียงแค่การศึกษาในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ประสบการณ์นอกห้องเรียนมันให้วิธีคิด และมุมมองได้อย่างสร้างสรรค์”  นอกจากผมยังได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมหลายอย่าง  เช่น  INTER CULTURE 2014 CAMP และ KMUTNB ENGLISH IDOLV CAMP จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ (ICC) KMUTNB   และโครงการ IC GREEN จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ


MR. BUNNE CHANN นักศึกษา


ผมยังได้รับโอกาสดีๆ ให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  นับเป็นประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ให้ผม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ผมสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในสถานที่ทำงานจริงที่ พร้อมๆ กับการได้รับประสบการณ์มากมายจากภาคสนาม และเป็นสถานที่ที่ผมได้ทำโครงการพิเศษ  และผมก็ได้รับโอกาสที่ดีที่ผมได้มีส่วนร่วม  และได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์  และวิทยาลัยนานาชาติของผมให้เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน (TGDE) ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรม เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากครับ


MR. BUNNE CHANN นักศึกษา


ในฐานะที่ผมศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยนานาชาติ  มจพ. ผมขอเชิญชวนเพื่อที่จะอยากเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ที่ มจพ. ต้องเตรียมความพร้อมให้มากๆ สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดที่นักศึกษาควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษถ้าเป็นไปได้ว่าควรจะทดสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือ CU-TEP เพราะมันสำคัญมาก และหากไม่ได้ทดสอบก็ยังมีเวลาควรเตรียมความพร้อมไว้เสมอ หรือจะใช้ที่ มจพ. ก็ได้ เพราะมีการทดสอบการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ KMUTNB อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเตรียมตัวสำหรับเรื่องความต้องการเรียนในหลักสูตรอะไร การเลือกคณะ  เลือกสาขา ต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจ ซึ่งสามารถหาหลักสูตรของสาขาวิชามาอ่าน และพยายามหาหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องและอ่านล่วงหน้าเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับตนเอง


#นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ
#วิทยาลัยนานาชาตฺ มจพ.
#สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์  (หลักสูตรนานาชาติ)  
  
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ต.ค. 61 16:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 463 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 463 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement