สัมภาษณ์พิเศษลูกๆ พระจอม ชั้นปีที่ 1 มจพ. กับความทรงจำและความประทับใจ พิธีถวายบังคมฯ และรับขวัญประดู่แดง ปี

ลบ แก้ไข
สัมภาษณ์พิเศษลูกๆพระจอม ชั้นปีที่ 1 มจพ.กับความทรงจำและความประทับใจ พิธีถวายบังคมฯและรับขวัญประดู่แดงปี’61
 

สัมภาษณ์พิเศษลูกๆ พระจอม

 
ผ่านมาแล้วกับ 2 กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของลูกๆ พระจอม ทุกๆ คนต่างจดจำเรื่องราวและจดจำความประทับใจในพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สนามฟุตบอล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. กรุงเทพฯ พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 
 
ในวันงานเต็มไปด้วยภาพที่งามสง่าของเหล่านักศึกษา “ลูกพระจอม” ที่เข้าร่วมถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561  ในพิธีได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา และในวันงานจะเห็นทีมผู้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและผู้ถือฉัตรบริวาร  และการแปรขบวนเกียรติยศที่สง่างาม สวยงามมากในพิธีถวายบังคมพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหนึ่งในพิธีแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าบรรดาลูกพระจอมฯ ในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งในพิธีดังกล่าวจะมีตัวแทนนักศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ และผู้ถือฉัตรบริวาร  แน่นอนวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะสอดส่องสายตา และสบตาน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าน้องๆ นักศึกษาใหม่เขามีความเห็นกันอย่างไรพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561 มาฟังคนแรกกันเลย


สัมภาษณ์พิเศษลูกๆ พระจอม

 
1. นางสาวชลทิวา เจริญศรี ชื่อเล่น “วา”กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขา 
การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  “วา” บอกว่า พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ครั้งหนึ่งในฐานะลูกพระจอม จะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีศักดิ์สิทธิ์ ที่นักศึกษาของ มจพ. ทุกคนภาคภูมิใจ และเพื่อแสดงตนว่าเราคือลูกพระจอม   ส่วนในช่วงของงานรับขวัญประดู่แดง เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญที่หนูไม่มีโอกาสได้เห็นพิธีบายศรีสู่ขวัญที่ใหญ่ขนาดนี้  ทุกๆ เหตุการณ์จะอยู่ในความทรงจำ ในฐานะลูกพระจอมต่อไปค่ะ เป็นพิธีอันดีงามที่ควรรักษาไว้ให้ถึงน้องๆ รุ่นต่อไป ให้น้องๆ ได้มีภาพประทับใจเหมือนกับพี่ๆ ทุกคน


สัมภาษณ์พิเศษลูกๆ พระจอม

 
2. นายจิรเมธ  บุญประทีป  ชื่อเล่น “ภีม”  กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1  สาขา วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  หนุ่ม “ภีม”  บอกเลยว่า ระหว่างการทำพิธีได้มีฝนโปรยลงมาอย่างหนักแต่นักศึกษาที่เข้าร่วมก็ไม่ท้อถอย  การร่วมพิธีถวายสัตย์บังคมพร้อมกล่าวคำปฏิญาณ / งานรับขวัญประดู่แดง เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ และแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี ภาพเหตุการณ์เหล่านั้นจะอยู่ในความทรงจำของนักศึกษาชั้นปีที่  1  ที่เข้าร่วมพิธีทุกคนตลอดไป  เป็นกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกเป็นเกียรติ ภาคภูมิใจ และเป็นกิจกรรมที่ควรรักษา และสืบทอดกันต่อไปอย่างยิ่งครับ


สัมภาษณ์พิเศษลูกๆ พระจอม

 
3. นางสาวณิชานันท์ ลิ้มจิตรกร ชื่อเล่น “บ่ายโมง”  กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (มจพ.)  ในพิธีถวายสัตย์บังคมพร้อมกล่าวคำปฏิญาณ/งานรับขวัญประดู่แดง  เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวลูกพระจอมทั้ง 3 พระจอม โดยส่วนตัวหนูในฐานะนักศึกษาปี 1 ภาคภูมิใจมาก ขณะเริ่มทำพิธีได้มีฝนตกมาอย่างหนักจึงต้องรอให้ฝนหยุดตก ภาพที่ออกมาสุดประทับใจและจะเป็นพิธีที่สวยงามตราตรึงใจเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ  รักในสถาบันมีความเป็นน้องพี่กันมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่ควรทำสืบต่อไปอย่างยิ่งเพื่อให้น้องๆ ได้มีภาพความประทับใจสืบต่อกันไป และจะเป็นความทรงจำของหนูไปตลอด  บรรยากาศแบบนี้มีที่รั้วแสด – ดำ จริงๆ ค่ะ


สัมภาษณ์พิเศษลูกๆ พระจอม

 
4. นางสาวกัลยรัตน์  เครือแก้ว กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  สำหรับพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และ งานรับขวัญประดู่แดง ประจำปีการศึกษา 2561 ปลาบปลื้มพี่ๆ ทุกคนที่ช่วยกันจัดงานให้ออกมาดี ไม่ว่าจะในส่วนของผู้อันเชิญก็สวย หล่อ สง่างาม สมกับที่ได้เป็นผู้อันเชิญ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ทำงานจากพี่ ๆ  (Staff) ที่ช่วยกันดูแลความเรียบร้อย ดูแลน้องๆ “ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ขนลุกทุกบทสวด และถือเป็นปีที่ชุ่มฉ่ำมากเพราะฝนตก  แต่ทุกคนถือว่ามีสปิริตมากเพราะยืนตากฝนกันครบทุกคน” และงานรับขวัญประดู่แดง บอกได้คำเดียวว่า “สนุกมาก” ถือเป็นการสานสัมพันธ์เพื่อนๆ ต่างคณะได้ดี  งานนี้ต้องยกให้พี่ๆ ด้านสันทนาการเพราะเต้นกันมันส์มาก เต้นกันจนลืมเหนื่อยกันไปเลย ทุ่มเทมากเพื่อน้องๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ครั้งหนึ่งพวกเราได้มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้


สัมภาษณ์พิเศษลูกๆ พระจอม

 
5. นายเจตน์ บุญญดิเรก หรือชื่อเล่นว่า “เจตน์” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
(PNT)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  รับทราบข่าวจากรุ่นพี่มาว่าที่ มจพ. แห่งนี้นั้นมีพิธีศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนคือ พิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง มีโอกาสเข้าพิธีเพียง 1 ครั้ง คือที่เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เท่านั้น ผมคิดว่าเป็นพิธีที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในรั้ว มจพ.  อีกกิจกรรมที่สำคัญคืองานรับขวัญประดู่แดง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาใหม่ด้วยกัน และระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่  ผมสัมผัสได้ถึง “ความตั้งใจของรุ่นพี่ที่ตั้งใจทำกิจกรรมเพื่อนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พี่ๆ มีความเป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี” กิจกรรมก็จะมีสันทนาการต่างๆ สอดแทรกตลดเวลา ในแต่ละช่วงกิจกรรมได้รับการดูแลคณะผู้ทำงานจากพี่ ๆ (Staff) เป็นอย่างดี  “ผมเชื่อว่าพิธีที่สำคัญนี้จะช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักศึกษาปีที่ 1 ทุกคน เกิดความสามัคคีและให้มีความพร้อมในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป” 
 
น้องๆ แต่ละคนต่างก็เก็บความประทับใจ มีมุมจดจำเรื่องราวในพิธีที่สำคัญๆ ทั้ง 2 พิธี คือพิธีถวายสัตย์บังคมพร้อมกล่าวคำปฏิญาณ และการรับขวัญประดู่แดง เป็นพิธีที่ยังคงรูปแบบและเน้นเอกลักษณ์เฉพาะลูกพระจอมจริงๆ เป็นพิธีที่สร้างกำลังใจให้น้องๆ มั่นใจได้ว่าตลอดระยะเวลาของการเข้ามาศึกษาใน มจพ. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์จิตนาการให้น้องนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้สัมผัสถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง แบบสุดซึ้งเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่และสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาเมื่อเข้าสู่รั้วแสด - ดำ แห่งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ และกับตัวนักศึกษาใหม่เอง มีความประทับใจกับกิจกรรมมีพี่ ๆ ได้แบ่งปันสิ่งดีๆ ระหว่างกันเป็นความดีจากพี่สื่อถึงรุ่นน้อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความรักต่อมหาวิทยาลัย  
 
 
ขวัญฤทัย  ข่าว-ภาพ
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ต.ค. 61 17:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 510 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 510 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement