สิงคโปร์ยกเลิก 'สอบกลางเทอม'ให้โรงเรียนพัฒนาการสอนสอดรับกับศตวรรษที่ 21

ลบ แก้ไข
สิงคโปร์ยกเลิก 'สอบกลางเทอม'ให้โรงเรียนพัฒนาการสอนสอดรับกับศตวรรษที่ 21​

สิงคโปร์ยกเลิก สอบกลางเท

 
สิงคโปร์จะปรับระบบการสอบของนักเรียนชั้นประถม-มัธยม เพื่อให้นักเรียนมีเวลาและทำความเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจะยกเลิกการจัดอันดับผลสอบของนักเรียน เนื่องจากไม่ต้องการเพิ่มความกดดันด้านการเรียนให้แก่เด็ก

กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์แถลงว่า จะยกเลิกการสอบกลางภาคในชั้นประถม 1-5 และมัธยม 1 และ 3 รวมถึงยกเลิกการสอบปลายภาคสำหรับเด็กประถม 2 เพื่อปรับให้นักเรียนมีเวลามากขึ้น รวมถึงลดจำนวนการสอบและการประเมินผลในแต่ละชั้นเรียนให้น้อยลงด้วย

ทั้งนี้ การลดจำนวนการประเมินนักเรียนประถมจะถูกลดเหลือรายวิชาละ 1 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา และเปลี่ยนไปวัดผลด้วยการทดสอบความรู้ระหว่างเรียน การนำเสนอรายงาน หรือการทำงานกลุ่มแทน โดยนโยบายดังกล่าวจะเริ่มปฏิบัติในปีการศึกษาหน้าเป็นต้นไป

ขณะที่ในระดับมัธยมศึกษาจะมีการยกเลิกสอบกลางภาคภายในปีการศึกษาหน้าเช่นกัน และในปี 2020 และ 2021 จะยกเลิกการสอบในระดับชั้นป.3 และ ป.5 และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทางกระทรวงฯระบุว่า การจัดการศึกษาแบบนี้จะช่วยให้ทางโรงเรียนใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ในการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะหากลดจำนวนการสอบวัดผลรายวิชาและสอบกลางภาค จะทำให้ครูและนักเรียนมีเวลาเพิ่มขึ้น 3 สัปดาห์ในการเรียนรู้และทบทวนบทเรียนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึกได้ และจะพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ตอบโจทย์การแข่งขันด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้

ปัจจุบัน ในระบบการศึกษาของสิงคโปร์ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีการสอบการภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียนอยู่แล้ว แต่มีการประเมินผลในชั้นเรียนตลอดปีแทน ขณะที่ในอนาคต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะคงเหลือแค่การสอบปลายภาค แต่จะมีการประเมินในชั้นเรียนตลอดปีการศึกษาควบคู่ไปด้วย 

นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังจะยกเลิกการจัดอันดับผลการสอบในห้องเรียนตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป โดยจะไม่ระบุอันดับการสอบของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมชั้นลงในสมุดพก และจะไม่มีการรายงานคะแนนต่ำสุดหรือสูงสุด รวมถึงคะแนนรวมและการตัดเกรด แต่จะมีแค่ผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ระบุว่า ต้องการให้นักเรียนเน้นกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์จากการเรียนมากกว่าสนใจคะแนนสอบและการแข่งขัน

ที่มา  Channel Asia 

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ต.ค. 61 11:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 437 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 437 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement