มจพ.จับมือ มรภ.นครศรีฯ วิจัยสารอินทรีย์ปนเปื้อนเป็นพิษน้ำใต้ดิน คว้าเหรียญทองจากจีน

ลบ แก้ไข
มจพ.จับมือ มรภ.นครศรีฯ วิจัยสารอินทรีย์ปนเปื้อนเป็นพิษน้ำใต้ดิน คว้าเหรียญทองจากจีน​

มจพ.จับมือ มรภ.นครศรีฯ ว


ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผนึกกำลัง ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช วิจัยสารอินทรีย์ปนเปื้อนเป็นพิษน้ำใต้ดิน คว้าเหรียญทองและรางวัลพิเศษ

ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณกมล ทองหล่อ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และรางวัลพิเศษจาก Indian Innovators Association ผลงาน “ระบบพลาสมาดิสชาร์จเพื่อการบำบัดสารอินทรีย์ปนเปื้อนที่เป็นพิษในน้ำใต้ดิน” จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน The 10th  International Exhibition of Inventions (IEI) และ The 3rd  World Invention and Innovation Forum ณ เมือง Foshan ประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา


มจพ.จับมือ มรภ.นครศรีฯ ว


ปัจจุบัน การปนเปื้อนของมลพิษต่างๆ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมของมนุษย์ เป็นแหล่งมลพิษที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆ หากน้ำเสียเหล่านี้ถูกปล่อยลงสู่ธรรมชาติ จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำดื่ม โดยในปัจจุบันพบว่า แหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการอุปโภคบริโภคน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำหลายๆ แห่งได้ถูกปิด ทำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ระบบบำบัดสารอินทรีย์ที่เป็นพิษน้ำใต้ดิน โดยไม่ต้องเติมสารเคมีเหมือนกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง ที่ใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ที่เป็นพิษ ชุดต้นแบบเป็นระบบกำเนิดพลาสมา เมื่อมีพลาสมาเกิดขึ้น พลาสมาจะสร้างองค์ประกอบทางเคมีฟิสิกส์ต่างๆ เช่น โอโซน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และแสงอัลตราไวโอเล็ตจากไอน้ำ   องค์ประกอบนี้จะเอื้อให้เกิดการสร้างสารอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดสารปนเปื้อนอินทรีย์ที่เป็นพิษในน้ำ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง


มจพ.จับมือ มรภ.นครศรีฯ ว


จากการทดสอบการบำบัดสารอินทรีย์ก่อมะเร็งที่ย่อยสลายได้ยากในสิ่งแวดล้อม 2 ชนิด ได้แก่ ไตรคลอโร เอทิลีน และ 1, 4 – ไดออกเซน ซึ่งเป็นตัวทำละลายที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และเป็นสารเคมีปนเปื้อนที่มักพบในแหล่งน้ำดื่มใต้ดิน พบว่าต้นแบบระบบบำบัดสารอินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำ โดยใช้พลาสมามีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไตรคลอโรเอทิลีนและ 1, 4 – ไดออกเซน โดยใช้ระยะเวลาในการบำบัดสั้น

นอกจากนี้ ยังสามารถบำบัดสารเคมีอินทรีย์ที่ปนเปื้อนและลดความเป็นพิษของน้ำ จากแหล่งปนเปื้อนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ได้อีกด้วย ต้นแบบระบบบำบัดสารอินทรีย์ปนเปื้อนโดยใช้พลาสมา อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย​


มจพ.จับมือ มรภ.นครศรีฯ ว


นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ช่วยบำบัดน้ำเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และประเทศไทย เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สาธารณชนทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ​

 


ขอบคุณข้อมูล : https://workpointnews.com
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ต.ค. 61 13:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 448 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 448 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement