มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ บริษัทเอกชน เปิดงานเสวนา Youth can ! เยาวชน เราทำได้ เตรียมพร้อมส่งลูกเข้าสู่โลกของการทำงาน

ลบ แก้ไข
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ บริษัทเอกชน
เปิดงานเสวนา 
Youth can ! เยาวชน เราทำได้ 
เตรียมพร้อมส่งลูกเข้าสู่โลกของการทำงาน


มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ
 

          มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ริเริ่มโครงการสัมมนา “Youth Can!” หรือ “เยาวชน เราทำได้” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีการเสริมสร้างโอกาสการทำงานให้กับเยาวชนของครอบครัวโสสะ


มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ


          โดยทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้จับมือกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทชั้นนำและมีการทำงานระดับนานาชาติ อาทิ ดีเอชแอล เป็นผู้นำระดับโลกทางด้านอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ ( DHL Thailand ), อิเกีย ผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านจากประเทศสวีเดน  (IKEA Thailand) และบอร์กวอร์เนอร์ ประเทศไทย ผู้ผลิตระบบส่งกำลังและโซลูชั่นชั้นนำด้านชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก (BorgWarner Thailand) ทั้งสองฝ่ายได้พัฒนาความร่วมมือโดยเน้นให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ บรรลุเป้าหมายในการเลี้ยงดู นั่นคือเยาวชนได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ และออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้  
                              

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ


          งาน “Youth Can!” “เยาวชน เราทำได้” มูลนิธิเด็กโสสะฯ และบริษัทเอกชนได้ร่วมมือกันจัดงานเสวนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมให้กับเยาวชนสู่โลกของการทำงาน โดยบอกถึงความต้องการของตลาดแรงงาน ทักษะจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ การฝึกงาน รวมทั้งการสนับสนุนโอกาสการทำงานในบริษัทฯ ให้กับเยาวชนจากครอบครัวโสสะ และมองถึงมิติสังคมที่จะส่งผลต่อการผลักดันให้เกิดคนทำงานที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานไทย


มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ


          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดของงานได้กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในปัจจุบัน จากสถิติของตลาดแรงงานไทยในปัจจุบันพบว่าเยาวชนไทยที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-21 ปี มีอัตราว่างงานในระดับปริญญาตรีสูงถึง 3.3% (สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถิติผู้ว่างงานเดือนมกราคม 2561) หรือประมาณ 2.5 แสนคน  นอกจากนี้ยังพบว่าเยาวชนไทยที่เข้าสู่วัยทำงานยังขาดทักษะในการทำงานที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังขาดทักษะที่นำเอาความรู้ความสามารถที่มีมาประยุกต์ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสายอาชีพของตน
                              

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ


          ดังนั้นในงานเสวนา “Youth Can!” “เยาวชน  เราทำได้” ในครั้งนี้ จะเป็นเวทีสำคัญ ที่เยาวชนจากครอบครัวโสสะจะได้ทราบความเป็นไปของตลาดแรงงานจากผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำต่างๆ อีกทั้งตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงาน และประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ตัวเองคาดหวังไว้  พลตำรวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ ได้กล่าวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนา “Youth Can!” “เยาวชน เราทำได้” ว่า

          “ช่วงที่เด็กๆ โสสะจะจบออกไป แล้วมีงานทำที่มั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้ ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของคนคนนึงเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะเด็กที่เติบโตจากครอบครัวโสสะ เพราะครอบครัวโสสะของเรามีแม่ มีพี่น้อง มีบ้าน มีชุมชน ส่งเขาไปโรงเรียนจนได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถของเขาได้ แต่เราไม่ได้เป็นองค์กรทางธุรกิจ มีกิจการของเราเอง ที่จะมีงานรองรับให้กับเยาวชนเหล่านี้ได้ ดังนั้นในเวที “Youth Can!” “เยาวชน เราทำได้” ครั้งนี้ นอกจากเราจะได้รับทราบความเป็นไปของตลาดแรงงานแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้พร้อมสู่โลกของการทำงาน ที่นี่ยังเป็นเวทีให้พันธมิตรของเราได้ทราบถึงความจำเป็นด้านอื่นๆ ในการเลี้ยงดู ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพ โอกาสในฝึกงาน หรือมีการงานทำของเด็ก ซึ่งถ้าหากทางผู้ที่ร่วมสนับสนุนได้เห็นถึงส่วนอื่นๆที่ท่านสามารถช่วยเหลือหรือผลักดันได้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือสำคัญที่ทำให้มูลนิธิฯ บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเลี้ยงดู คือ พวกเขาสามารถออกไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตัวเองได้ในสังคมต่อไป”
                                  

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ


          จากความร่วมมือในครั้งนี้จึงทำให้งานเสวนา “Youth Can!” “เยาวชน เราทำได้” เกิดการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วม โดยเฉพาะบริษัทที่เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นบริษัทที่เคยได้ให้การสนับสนุนพัฒนาเด็กโสสะด้านการประกอบอาชีพมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดอบรม แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในกิจกรรมรูปแบบต่างให้กับเด็กจากครอบครัวโสสะทั่วประเทศ
                                   

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ


          ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ หวังว่าเวทีดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ที่ต้องการสนับสนุนมูลนิธิฯ ได้เข้าใจการทำงานในรูปแบบครอบครัวทดแทนของมูลนิธิเด็กโสสะฯ คือ เด็กได้รับการศึกษาสูงสุด จนออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นคนดีของสังคมไทยต่อไป และเข้าร่วมสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเยาวชนสู่โลกของการทำงานต่อไปในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้ที่ www.facebook.com/SOSthailand หรือ www.sosthailand.org หรือ โทร 02-380-1177
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ต.ค. 61 15:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 499 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 499 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement