จิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคารจิตอาสา สสส. จับมือไลฟ์โค้ชมือหนึ่ง‘Jimi The Coach’ ยกระดับงาน CSR สร้างความสุขให้องค์กรด้วยกระบวนการสุขภาวะทางปัญญา

ลบ แก้ไข
จิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคารจิตอาสา สสส. จับมือไลฟ์โค้ชมือหนึ่ง‘Jimi The Coach’ยกระดับงาน CSR สร้างความสุขให้องค์กรด้วยกระบวนการสุขภาวะทางปัญญา

จิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคา


จิตอาสาพลังแผ่นดิน โดยธนาคารจิตอาสา และได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือร่วมกับ Jimi The Coach ไลฟ์โค้ชระดับท็อปของเมืองไทย สร้างหลักสูตรพิเศษ Happy Ambassador ชวนองค์กรที่สนใจมาร่วมกันยกระดับงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนHRD สร้างผลประกอบการความสุขและวิถีชีวิตสุขภาวะในองค์กรร่วมกัน
          

จิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคา


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวถึงที่มาของแนวคิดนี้ว่า “ปัจจุบันคนเราใช้ชีวิตในที่ทำงานไม่ต่ำกว่า8 ชั่วโมงต่อวัน จะทำอย่างไรให้ 8 ชั่วโมงนั้นเป็นเวลาของความสุข ไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จ ๆ ไปตาม KPI แต่ทำให้งานกลายเป็นสิ่งมีความหมาย ช่วยเติมเต็มความสุข และคุณค่าให้ชีวิตเรา รวมถึงได้สร้างสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ สสส. พยายามหนุนเสริมให้คนได้มีวิถีชีวิตสุขภาวะในการทำงานหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการทำงานจิตอาสาหรือที่องค์กรเรียกว่า CSRเราอยากส่งเสริมให้องค์กรใช้กระบวนการพัฒนางานจิตอาสาเป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยพัฒนาคน ในการปรับมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด ก็จะทำให้งาน CSR ที่ทำนั้นช่วยเติมคุณค่า สร้างความสุขให้ทั้งกับคนที่ทำและสร้างสรรค์สังคมไปด้วยพร้อมกัน”
 

จิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคา


            ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสาและจิตอาสาพลังแผ่นดิน กล่าวว่า “หลังจากในปีที่ผ่านมาที่โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดินได้เชิญชวนให้องค์กรต่าง ๆ มาร่วมกันจองวันทำความดีในปฏิทินทำดีร่วมกัน มาถึงปีนี้เราอยากชวนองค์กรให้มายกระดับงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างสุขภาวะทางปัญญาเพราะนอกจากการไปทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วCSR ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนในองค์กรได้เข้าถึงสุขภาวะทางปัญญาได้ในอีกทางหนึ่ง ประสบการณ์ในงานCSR จะทำให้พนักงานในองค์กรเกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้าง ไปจนถึงเกิดความเชื่อและภาคภูมิใจในองค์กรได้ หากผู้จัดกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการที่เพียงพอ”
           
ทั้งนี้ โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดินสสส. และ Jimi The Coach ได้จับมือทำงานร่วมกันสร้างหลักสูตรพัฒนากระบวนการจิตอาสาด้วยทักษะไลฟ์โค้ช (Life Coach) โดยที่ผ่านมาได้เชิญผู้บริหารด้านพัฒนาบุคลากร (HRD) และงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กว่า 30 องค์กรชั้นนำเข้าร่วมรับฟังแนวคิดเพื่อสร้างความสุขมวลรวมของคนในองค์กร นำความสุขของคนเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กร พร้อมแนะนำหลักสูตรแรก Happy Ambassador ที่จะเปิดให้องค์กรที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมเรียนรู้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 
จิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคา


           คุณพจนารถ ซีบังเกิด หรือโค้ชจิมมี่ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช ได้กล่าวถึงหลักสูตรพิเศษนี้ว่า “จิมมี่เชื่อว่ามนุษย์เราเกิดมาถ้าสามารถทำให้คนอื่นมีความสุขได้ มันคือการต่อยอดให้สังคม แต่ความรัก ความเมตตา ความสามัคคีทั้งหลายในสังคมจะเกิดขึ้นได้มนุษย์ต้องมีความสุขก่อน ถ้ามนุษย์มีความทุกข์ไม่มีทางที่จะไปสร้างความสุขในสังคมได้ เพราะมีแต่จะไปเบียดเบียนเอาจากคนอื่น ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเน้นให้ผู้ที่มาเรียนได้ย้อนกลับมาเข้าใจและรู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวเองมีอะไรโดยเฉพาะด้านที่ดีของตัวเอง พอเขาเข้าใจตัวเองแล้ว เขาก็จะเข้าใจคนอื่น ไม่ตัดสินคนอื่นอย่างที่เคยเป็น จะรู้จักให้อภัย ไม่เกลียดชัง ไม่เกิดการปะทะทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ ถ้าเรามีพนักงานที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ ในองค์กรก็จะมีพลังที่เย็นและอบอุ่น องค์กรจะน่าอยู่ ความคิดสร้างสรรค์และการร่วมไม้ร่วมมือกันในองค์กรก็จะเกิดขึ้น ทั้งองค์กรและพนักงานก็มีความสุข”
           

จิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคา


ทางด้านคุณกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา กรรมการบริหารบริษัท Winner Group Enterpriseตัวแทนองค์กรที่ได้เข้าร่วมรับฟังแนวคิดครั้งนี้ กล่าวว่า “โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่างาน CSR ควรจะมาจากจิตสำนึกที่อยากทำความดีจริง ๆ แต่เป็นเรื่องท้าทายว่าจะทำอย่างไรให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับขององค์กร การมีโครงการแบบนี้น่าจะช่วยให้เราได้คิดเป็นระบบมากขึ้น ถ้าใช้ไลฟ์โค้ชเข้ามาด้วยก็ยิ่งน่าสนใจ เพราะก่อนที่งานยิ่งใหญ่จะสำเร็จได้ ก็ต้องเร่ิมจากตัวคนทำที่มีความแฮปปี้ก่อน ถ้าเขามีความสุขก็จะมีพลังดึงดูดคนอื่น ๆ ให้เข้ามาร่วมด้วยอย่างสมัครใจ ก็คิดว่าจะส่งตัวแทนบริษัทมาร่วมเรียนรู้หลักสูตรนี้ด้วยแน่นอน”


จิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคา


            ในขณะที่คุณอุเทน วิชัยไพโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีนโยบายให้พนักงานของบริษัทสามารถเลือกทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้ตามความสนใจและความถนัดของตัวเอง ที่ผ่านมาพนักงานของเรามีความตั้งใจเต็มร้อย แต่ยังอาจขาดความรู้หรือความเข้าใจบางอย่าง หลักสูตรนี้น่าสนใจ เพราะจะช่วยจุดประกายให้เราได้เห็นศักยภาพของตัวเอง การได้เรียนรู้ทักษะนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัท เอาไปช่วยส่งเสริมกิจกรรม CSR ของบริษัทได้ หลังจากนี้ก็คงได้นำเรื่องนี้กลับไปหารือพูดคุยกับทีมที่ดูแล CSR ของบริษัทในการส่งตัวแทนมาร่วมเรียนรู้หรือนโยบายในการช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ในรูปแบบไหนอย่างไรต่อไป”
 

จิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคา


            นอกจากหลักสูตร Happy Ambassador แล้ว จิตอาสาพลังแผ่นดินยังมีหลักสูตรและความช่วยเหลือในการพัฒนากระบวนการงานความรับผิดชอบต่อสังคมในอีกหลากหลายรูปแบบ หากองค์กรใดมีความสนใจสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่palangpandin9@gmail.com หรือสมัครที่
www.palangpandin.com/service รู้จักจิตอาสาพลังแผ่นดินให้มากขึ้น www.palangpandin.com
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ต.ค. 61 19:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 371 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 371 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement