นศ.อาชีวะ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลบ แก้ไข
นศ.อาชีวะ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


นศ.อาชีวะ ฝึกประสบการณ์ว


    ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา รุ่นที่ 2 ซึ่งมีนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกรวม จำนวน 25 คน จาก 6 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ๖ คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ๕ คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ๔ คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ๕ คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ๓ คน และวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ๒ คน


นศ.อาชีวะ ฝึกประสบการณ์ว


เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าวต่อไปว่า นับเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของประเทศจีน ซึ่งจีนเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมการผลิตรวดเร็วมาก มีความทันสมัยแบบก้าวกระโดด การส่งนักศึกษาไปครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิชาชีพแต่ละสาขา ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  การฝึกอบรมครั้งนี้ สอศ.ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากจีนเป็นค่าที่พัก ค่าหนังสือ ค่าครองชีพ ให้นักศึกษาเดือนละ 1,000 หยวน (หยวนละ 5 บาท)  และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาที่เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะใช้เวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2561 – 12 มกราคม 2562 ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 (Hanyu Shuiping Kaoshi)  และเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาจีนและวิชาชีพก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สาธารณรัฐประชาชนจีน


นศ.อาชีวะ ฝึกประสบการณ์ว


 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า สอศ. เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะรับการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและกิจนิสัยในการทำงานที่สอดคล้องกับโลกอุตสาหกรรม และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  จึงต้องให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ และปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในโลกอาชีพได้อย่างแท้จริง นักเรียนนักศึกษาจะเกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดด ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ระเบียบวินัยในการทำงานเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ  และเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเข้าสู่ตลาดกำลังคนอย่างมีคุณภาพต่อไป


นศ.อาชีวะ ฝึกประสบการณ์ว
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ต.ค. 61 10:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 775 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 775 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement