โรงเรียนประจำในต่างประเทศมอบประโยชน์แก่เด็กไทยมากกว่าที่คิด ผลการศึกษาล่าสุดจาก TABS เผยผลประโยชน์ระยะยาวที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าเรียนโรงเรียนประจำ

ลบ แก้ไข
โรงเรียนประจำในต่างประเทศมอบประโยชน์แก่เด็กไทยมากกว่าที่คิด
ผลการศึกษาล่าสุดจาก TABS เผยผลประโยชน์ระยะยาวที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าเรียนโรงเรียนประจำ

กรุงเทพฯ 11 ตุลาคม 2561 – สมาคมโรงเรียนประจำ หรือ TABS มอบโอกาสพิเศษแก่ผู้ปกครองไทยเพื่อให้บุตรหลานสามารถพึ่งพาตนเองได้ดียิ่งขึ้น มีอนาคตที่สดใส และได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริง
 
เดือนตุลาคมนี้ สมาคมโรงเรียนประจำ ได้กลับมาจัดนิทรรศการการศึกษาที่ประเทศไทยอีกครั้งซึ่งถือเป็นปีที่ 10 แล้ว เพื่อแบ่งปันข้อมูลและประโยชน์จากการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนประจำในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแก่เด็กๆ และผู้ปกครองชาวไทยทุกท่าน งานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนประจำ หรือ TABS Fairs ได้จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียเป็นระยะเวลา 24 ปีมาแล้ว ซึ่งในปีนี้งาน TABS Fairs จะจัดขึ้นวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี (สถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต) กรุงเทพฯ
 
จากผลการศึกษาล่าสุดโดยสมาคมโรงเรียนประจำ (TABS) ชี้ให้เห็นว่า เมื่อเทียบกันแล้วนักเรียนโรงเรียนประจำมีแนวโน้มประสบความสำเร็จหลากหลายด้านมากกว่านักเรียนโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วไป ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่านักเรียนโรงเรียนประจำมีโอกาสศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพขึ้นด้วย เนื่องจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจำมีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีการพัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็วเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานระดับสูง 
 
“เรามีเด็กนักเรียนไทยหลายร้อยคนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนประจำของเรา และเราทราบดีว่านี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับครอบครัวและเด็กๆ แต่การเลือกศึกษาที่โรงเรียนประจำจะมอบโอกาสที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นใจ คอนเนกชั่นที่แข็งแกร่ง และโอกาสที่ดีกว่าในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ” นายไมเคิล เชฟเวอร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเติบโตตลาดต่างประเทศ สมาคมโรงเรียนประจำ กล่าว
 
โรงเรียนประจำ คือการที่เด็กนักเรียนอาศัยร่วมกันในรั้วโรงเรียน ซึ่งเป็นการลดช่องว่างระหว่างการศึกษา กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรต่างๆ และการใช้ชีวิตในบ้าน โรงเรียนประจำออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย กระตุ้นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยอิงจากหลักสูตรวิชาการที่ท้าทาย สุนทรียศาสตร์ การกีฬา และคอมมูนิตี้ที่มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนนักเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน โดยวิธีการเหล่านี้จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นและมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
 
ผลการศึกษาของ TABS พบว่าร้อยละ 78 ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจำนั้น มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ เช่น การพึ่งพาตัวเอง การเข้าสังคม และการบริหารเวลา เมื่อเทียบกับร้อยละ 36 ของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเอกชนทั่วไป และร้อยละ 23 ของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล   
 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรงเรียนไฮสคูลในอเมริกาเหนือมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีนักเรียนจากนานาชาติสนใจเข้าศึกษาต่อมากขึ้น เนื่องด้วยความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพิ่มขึ้น  ผลการศึกษาของ TABS ยังพบว่าการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาทำให้ผู้สมัครมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นในขั้นตอนการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาเหนือ
 
อ้างอิงจากผลการศึกษาโดย สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) พบว่าในปีพ.ศ. 2559 มีนักเรียนจากนานาชาติเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในแคนาดากว่า 44,000 คน เติบโตขึ้นร้อยละ 9จากปีพ.ศ. 2556 และในปีพ.ศ. 2559 มีนักเรียนนานาชาติเกือบ 82,000 คน เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 จากปีพ.ศ. 2556 ซึ่งจำนวนดังกล่าวถือว่ามากกว่าจำนวนคนส่วนใหญ่ที่ต้องการสำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
 
นายไมเคิล เชฟเวอร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเติบโตตลาดต่างประเทศ สมาคมโรงเรียนประจำ กล่าวว่า “เรายินดีต้อนรับนักเรียนจากทั่วโลก ซึ่งโรงเรียนประจำที่อยู่ภายใต้ TABS นั้นได้มีการผสมผสานความเข้นข้นด้านวิชาการร่วมด้วยคลาสเรียนขนาดเล็กและอาจารย์ที่พร้อมทุ่มเทเวลาเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนแต่ละคนได้รับการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้โรงเรียนประจำยังเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยสร้างมิตรภาพอันแข็งแกร่งกับเพื่อนชาวต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นหนทางสู่อนาคตที่สดใส”
 
ตุลาคมนี้ งาน TABS Fair จะเวียนมาจัดที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจเข้าพบปะพูดคุยรายละเอียดโดยตรงเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประจำจากตัวแทนโรงเรียนประจำชื่อดังทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดากว่า 20 แห่ง  ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับโรงเรียนประจำในต่างประเทศจำนวนมากเพื่อพิจารณาว่าโรงเรียนไหนที่เหมาะสำหรับตนเองที่สุด โดยตัวแทนจากโรงเรียนประจำจะร่วมให้คำปรึกษาและตอบคำถามแก่เด็กๆ และผู้ปกครองทุกท่านเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการเข้าศึกษาต่อ ค่าเล่าเรียน และความช่วยเหลือทางการเงิน คุณสามารถเข้าร่วมงาน TABS Fair โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2PRlWMe
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ต.ค. 61 17:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 202 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 202 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง