สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน EchoVE Contest รอบชิงแชมป์ประเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี คว้าแชมป์ระดับประเทศ เหินฟ้าดูงานที่สิงคโปร์

ลบ แก้ไข
สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน EchoVE Contest รอบชิงแชมป์ประเทศ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
คว้าแชมป์ระดับประเทศ เหินฟ้าดูงานที่สิงคโปร์สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน E

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ EchoVE Contest (เอคโค่วี คอนเทสต์) ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักเรียนอาชีวะทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาชีพ โดยทำการตัดสินผู้ชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันวันที่ 18 ตุลาคม 2561 จาก 15 ทีมตัวแทนทั่วประเทศ อันเป็นแผนงานเชิงรุกจากโครงการ “อังกฤษดี ชีวิตไกล” หวังสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในยุค 4.0 ต่อไป


สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน E


          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเป็นประธานในการแข่งขัน EchoVE Contest (เอคโค่วี คอนเทสต์) อันเป็นแผนงานต่อเนื่องในโครงการ  ‘EchoVE (เอคโค่วี) อังกฤษดี ชีวิตไกล’ แผนพัฒนาเชิงรุกในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชัน EchoVE (เอคโค่วี) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจในการผลักดัน และขับเคลื่อนการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัยและเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการจึงวางนโยบายให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น โดยอาชีวศึกษาเป็นอีกภาคส่วนสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่สำคัญที่จะผลิตบุคลากรคุณภาพของประเทศในการขับเคลื่อนวิชาชีพและการปฏิบัติงานจริงในภาคส่วนต่างๆ


สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน E

สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน E

สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน E


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “แอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษ EchoVe นี้ เป็นนวัตกรรมของการศึกษายุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยปรับการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้ทั่วถึงแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาอย่างเท่าเทียม EchoVE จึงตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะสำหรับการศึกษาสายวิชาชีพที่จะกลายเป็นแรงงานสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นการส่งเสริมและสร้างทักษะทางภาษาให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศในอนาคตด้วยเช่นกัน ซึ่งศักยภาพของนักเรียนจากการแข่งขันในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ที่ทาง สอศ. ปฏิบัติงานเชิงรุกมาตลอดปี ต้องขอบคุณบุคลากรและวิทยาลัยของอาชีวะสำหรับความร่วมมือในการใช้แอปพลิเคชันในการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนนักเรียน-นักศึกษาในสังกัด เพื่อผลักดันให้นักเรียนอาชีวศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ซึ่งจะทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพของบุคลากรในทุกวิชาชีพต่อไป”


สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน E

สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน E

สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน E

สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน E

สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน E


          EchoVE Contest เป็นการแข่งขันภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวะ ที่มีจำนวนวิทยาลัยตอบรับเข้าร่วมมากถึง 126 วิทยาลัย ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศสำหรับการแข่งขันประเภททีม และอีก 577 วิทยาลัย สำหรับการแข่งขันในรางวัลประเภทต่างๆ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นการแข่งขันของ 15 ทีมที่เป็นตัวแทนจากทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โชว์เหนือคว้าแชมป์รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษ EchoVE Contest โดยได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมคอร์สเรียน TOEIC Success Guarantee Pack จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ XCHANGE English (เอ็กซ์เชนจ์ อิงลิช) และได้โอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์  ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และรองชนะเลิศอันดับสองคือทีมจากวิทยาลัยเทคนิคตราด ที่ต่างก็ทำผลงานและคะแนนในการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยม
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ต.ค. 61 09:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 629 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 629 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement