ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดตัวหลักสูตร ปวส. และครูพิเศษสอนช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ลบ แก้ไข
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เปิดตัวหลักสูตร ปวส. และครูพิเศษสอนช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ศูนย์ประสานงานการผลิตและ
 

          เมื่อวานนี้ (31 ตุลาคม 2561) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี : พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ห้องคลินิกภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และนิทรรศการนวัตกรรมการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


ศูนย์ประสานงานการผลิตและ

ศูนย์ประสานงานการผลิตและ


          พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งได้มีการนำครูพิเศษจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาสอนในพื้นที่โดยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทโกลเด้น โรบอท จำกัด บริษัทพาโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท   ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท โรบอท ซิลเต็ม จำกัด และ สถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยจะเปิดการศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดภาคใต้ชายแดน ให้มีมาตรฐานและมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นพื้นที่ “เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเขตนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล 


ศูนย์ประสานงานการผลิตและ


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรการซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนั้น หากในพื้นที่หรือสถานศึกษาใดที่มีความพร้อมและความต้องการในกำลังคน ดังกล่าวก็สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทุกภาค เพราะ สอศ. มีศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันอยู่แล้วทั่วประเทศ  และในวันนี้นอกจากการลงนามความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมของบริษัท 5 แห่ง ในการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแล้ว ยังได้มีการติดตามการเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา ซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปมาก  และรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นระหว่างภาคอุตสาหกรรม ผู้บริหาร ผู้แทนผู้ปกครอง นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในโอกาสนี้ด้วย   
     
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 พ.ย. 61 17:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 304 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 304 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง