สพฐ.ประกาศแนวปฏิบัติปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ลบ แก้ไข

 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
   
ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)รับสมัคร วันที่ 28 ก.พ. -4 มี.ค. จับฉลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มี.ค. มอบตัววันที่ 16 มี.ค.ทั้งนี้ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้รับเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับฉลากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 6-10 มี.ค.จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มี.ค.มอบตัว วันที่ 26 มี.ค.

    ส่วนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษระดับอนุบาลและประถมรับสมัคร วันที่ 13-17 ก.พ. คัดเลือก วันที่ 23 ก.พ.ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 มี.ค. มอบตัว วันที่ 3 มี.ค มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับสมัครวันที่ 23-27 มี.ค. สอบวันที่ 30 มี.ค. จับฉลากในเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เม.ย. มอบตัว วันที่ 8 เม.ย. ,

    โรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน สอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) รับสมัคร วันที่ 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือก วันที่ 5 เม.ย. จับฉลากเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี ) วันที่ 6 เม.ย. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เม.ย. มอบตัว วันที่ 8 เม.ย. ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงขอจัดที่เรียนวันที่ 7-9 เม.ย.ประกาศผลวันที่ 11 เม.ย. มอบตัววันที่ 18 เม.ย.

    สำหรับ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ สมัคร วันที่ 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือก 9 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 13 มี.ค. มอบตัววันที่ 16 มี.ค.โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือก 9 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 14 มี.ค.และรายงานตัวภายใน วันที่ 17 มี.ค. มอบตัววันที่ 5 เม.ย.

    ในระดับชั้นม.ปลาย (ม.4) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร วันที่ 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือกวันที่ 10 มี.ค. ประกาศผล วันที่ 14 มี.ค. รายงานตัว วันที่ 16 มี.ค. มอบตัว วันที่ 17 มี.ค.

    โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 ก.พ. สอบวันที่ 10 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 14 มี.ค.รายงานตัว วันที่ 17 มี.ค. มอบตัวภายในวันที่ 5 เม.ย.

    โรงเรียนเฉพาะม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มี.ค.สอบคัดเลือกวันที่ 31 มี.ค. ประกาศผลและรายตัววันที่ 6 เม.ย. มอบตัววันที่ 9 เม.ย.

    โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งม.ต้นและม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือก 31 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 9 เม.ย.

    การรับนักเรียนที่จบม.3 ของโรงเรียนเดิม รับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัวให้เป็นไปตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด มอบตัว วันที่ 9 เม.ย. นักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร วันที่ 23 -24 มี.ค. คัดเลือก 25 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มี.ค. มอบตัว วันที่ 9 เม.ย.

    โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละ 10 คน รับสมัครวันที่ 20 มี.ค. - 30 เม.ย. ประกาศ ผลวันที่ 1 พ.ค. รายงานตัวภายในวันที่ 5 พ.ค. มอบตัวภายในวันที่ 12 พ.ค. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สมัคร 21-25 ก.พ. คัดเลือกวันที่ 2-6 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 10 มี.ค. รายงานตัวภายในวันที่ 17 มี.ค. มอบตัวภายในวันที่ 24 มี.ค.จำนวนรับนักเรียนต่อห้องระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน ป.1 ห้องละ 40 คน สำหรับชั้น ม.1 และม.4 รับห้องละ 40 คน หากจำเป็น ต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ 5 คนโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน

    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้คำนึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม ส่วนโรงเรียนที่มีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ห้องละ 36 คน

ที่มา:อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 พ.ย. 61 17:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 568 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 568 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง