“ซีพี ออลล์” ผนึก 8 พันธมิตรไทย-สิงคโปร์ จัดค่าย “Creative AI Camp” ดึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ระดับโลก พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย

ลบ แก้ไข
“ซีพี ออลล์” ผนึก 8 พันธมิตรไทย-สิงคโปร์ จัดค่าย Creative AI Camp
ดึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ระดับโลก พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย
 

“ซีพี ออลล์” จับมือภาคเอกชน และภาคการศึกษาไทย-สิงคโปร์ จัดค่าย “Creative AI Camp” คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมปลาย-อาชีวะ ร่วมเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ AI อย่างรอบด้าน ปั้น “พลเมือง AI สร้างสรรค์” เพื่อนำไปขยายผลในสถานศึกษาทั่วประเทศ ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ย. 61 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน  ซีพี ออลล์  จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ มีความรู้ ความสามารถด้าน AI : Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) ผ่านค่าย “Creative AI Camp” หรือ CAIC  นับได้ว่าเป็นโครงการแรกของโลกที่นำความรู้  AI ด้านเทคโนโลยีมาผสมผสานกับหมากล้อม (GO) ซึ่งเป็นเกมกีฬาปรัชญาการดำเนินชีวิต จัดให้กับเยาวชนของชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ระดับโลก อาทิ  Dr.ANG Marcelo H.Jr Associate Professor Head of Advanced Robotic Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และนักวิชาการอื่นๆ อีกหลายคน แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆในโรงเรียน เพื่อยกระดับเยาวชนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

            Creative AI for Incoming Society  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักว่า แม้ AI จะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่ถ้ามนุษยชาติใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ผ่านปัญญาที่ชาญฉลาดของมนุษย์ AI ก็จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติ เพื่อรับใช้ สนับสนุน มิใช่เพื่อมาแทนที่มนุษย์

โครงการนี้จึงให้ความสำคัญกับการสร้างเยาวชนของชาติพันธุ์ Creative AI Citizen  เมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนโลกในอนาคต ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศทั้งที่มีความพร้อมและเยาวชนที่ขาดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีระดับสูง  เป็นผู้ใฝ่รู้ โดยองค์ประกอบสำคัญของโครงการ จะเป็นเรื่องของ Creative สร้างสรรค์ ที่ผสมผสาน สหวิชาการ (Multi-disciplinary) ด้านศาสตร์ตะวันตก การสร้างผู้นำผ่านการทำงานเป็นทีม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเยาวชนที่มีความพร้อม กับเยาวชนที่ขาดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีระดับสูง  เยาวชนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรด้านวิชาการ กับเยาวชนกลุ่มอาชีวะ การสร้างเยาวชนที่ฉลาด แต่เปี่ยมด้วยคุณธรรมผ่านการเรียนรู้หมากล้อม หรือ โกะ ด้านศาสตร์ตะวันออก

สำหรับพันธมิตรที่ร่วมกันสร้างสรรค์ค่ายนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยซีพี ออลล์, Advanced Robotic Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์,  มหาวิทยาลัยพะเยา, บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด, AceRevo, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (พีเอที)และเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่มีศักยภาพ มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการมาร่วมแบ่งปันความรู้ เปิดมุมมองใหม่ๆ กระตุ้นให้เยาวชนได้คิดสิ่งใหม่ๆผ่านกระบวนการพัฒนา AI อย่างรอบด้าน

เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะคิดเป็น ทำเป็น และอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรม ที่จะช่วยสร้างสรรค์ทั้งคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งช่วงท้ายของการจัดกิจกรรม น้องๆ จะต้องนำเสนอผลงาน Creative AI ที่ได้รับโจทย์จากวิทยากร ซึ่งแต่ละหัวข้อจะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนา AI เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนผ่านบริบทของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยผู้ชนะเลิศ 3 ทีมแรกจะได้โอกาสไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เวิร์คช็อป เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
ทั้งหมดเป็นความมุ่งหวังที่มอบโอกาสและเสริมสร้างความรู้ตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” โดยเฉพาะกับเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตเพื่อให้สามารถนำทักษะความรู้ ไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองรวมไปถึงการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 พ.ย. 61 15:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 377 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 377 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement