ม.ศรีปทุม จับมือ TTR ปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมระบบราง

ลบ แก้ไข
ม.ศรีปทุม จับมือ TTR ปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมระบบราง

ม.ศรีปทุม จับมือ TTR ปูท


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนการฝึกอบรมนักศึกษา กับบริษัท ทรานส์ไทยเรลเวย์ จำกัด บริษัทชั้นนำทางด้านระบบรางของประเทศ เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดอุตสาหกรรมระบบราง

ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรานส์ไทยเรลเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ต้องการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านอุตสาหกรรมระบบราง ในการรองรับภาคอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยววรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ นางเกษราภรณ์ กังสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมระบบราง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการฝึกปฎิบัติงานจริงด้านระบบรางในสถานประกอบการ(Cooperative Education) และร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ และมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมระบบราง อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

นอกจากนี้ ภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ  นางเกษราภรณ์ กังสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรางให้กับน้องๆนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับฟังซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสาระความรู้ ความสุขสนุกสนานอีกด้วย
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 พ.ย. 61 14:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 328 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 328 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง