อักษร เอ็ดดูเคชั่น ระดมนักคิดและกูรูการศึกษาระดับโลก ร่วมแชร์ไอเดียหวังจุดประกายครูไทย สร้างห้องเรียนที่ดีในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ลบ แก้ไข
อักษร เอ็ดดูเคชั่น ระดมนักคิดและกูรูการศึกษาระดับโลก
ร่วมแชร์ไอเดียหวังจุดประกายครูไทย
สร้างห้องเรียนที่ดีในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอักษร เอ็ดดูเคชั่น ระดมน

 
          บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษา และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนครบวงจร เปิดเวทีสัมมนาวิชาการใหญ่ ดึงนักคิดทางการศึกษาระดับโลกร่วมแชร์ไอเดีย ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็กไทยสร้างได้ ด้วยผู้บริหารและครูมืออาชีพ” โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย 2561 (Thailand’s Education Leader Symposium หรือ TELS 2018) งานภาษาไทย ภาษาชาติ งานวิทยาศาสตร์ งานสังคม โดยมีคณาจารย์สนใจตบเท้าเข้าร่วมสัมมนารวมกว่า 3,500 คน
 
          นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ระบุว่า การมี ICT ในห้องเรียนมาก ๆ ไม่ได้แปลมันจะดี กระบวนการสอนจะเป็นตัวผลักดัน และ ICT เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้น แต่ความรู้เป็นการเชื่อมต่อเข้าหากัน เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อความรู้ต่าง ๆ เข้าถึงกัน ถ้าเราจัดการทรัพยากรได้ดี ก็จะช่วยให้เราผลักดันการเรียนรู้ให้ดีขึ้นได้ โดยบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษาชั้นนำของเมืองไทยหลายแห่ง เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการทางด้านการศึกษาต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งนับว่าเป็นอีกงานที่สามารถระดมนักคิด และผู้นำทางการศึกษาทั้งระดับประเทศ และระดับโลก มาร่วมถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับครูไทยได้มากที่สุด
 
นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่านักคิดทางการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิมากมายอาทิ เช่น 
“ นายอันเดรียส์ ชไลเชอร์  ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา และทักษะองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD องค์กรที่ริเริ่มโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA  ได้กล่าวในงานถึง วิสัยทัศน์ของผู้นำการศึกษา ต้องเพิ่มโอกาสให้ครูเป็น Professional Teacher  ที่สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอต่อการศึกษา แม้ว่าคนรุ่นใหม่จะมีความพร้อมในเทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่นเก่า แต่มีเพียง 2% เท่านั้นที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้นเด็กจึงต้องมีการตื่นตัวให้ตัวเองเข้าใจและนำไปปฎิบัติได้จริง มากกว่าการมีความรู้เพียงอย่างเดียว”
 
“ ศาสตราจารย์ ดร. ตัน อุ่น เส็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กสถาบันการศึกษาแห่งชาติ  ได้กล่าวในงานถึง ครูมีหน้าที่ ดูแลใส่ใจนักเรียน สร้างความเข้าใจ สร้างความเป็นตัวตนและสร้างสมรรถนะให้กับนักเรียน ดังนั้นครูต้องเรียนรู้ตลอดเวลา และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน หากเราร่วมกันสร้างชุมชนครูให้เป็นชุมชนแห่งการเรียรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูและมีการนำไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป”

          ท้ายนี้ทางอักษร เอ็ดดูเคชั่น ยังมีงานสัมมนาวิชาการปฐมวัย และงานคณิตศาสตร์  ในวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ หวังสร้างแรงบันดาลใจส่งไปถึงครูไทยร่วมสร้างห้องเรียนที่ดีในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดยเน้นไปที่รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียนระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน ซึ่งเชื่อว่าคุณภาพของผู้เรียนเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอนที่ดี มีครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ประกอบกับพลังของเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่ดี เสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่และต่อยอดจนนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ธ.ค. 61 11:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 369 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 369 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง