ประกาศรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2562

ลบ แก้ไข


🌏 ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
🌏 ภาคปกติ ในปีการศึกษา 2562
🌏 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
🌏 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🌎 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
💻เปิดรับสมัครออนไลน์เท่านั้น 
📖ในรอบที่ 1 Portfolio 
💻เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นที่
➡️