โครงการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018

ลบ แก้ไข
โครงการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

Digital Poster Design Competition 2018 

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 16 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับการสื่อ"  เพื่อรำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้  – 2 มกราคม 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
ผ่านเว็บไซต์ : www.arit.co.th/poster-design 
ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 02-682-6350 ต่อ 511- 513
e-mail : rattanapornt@ar.co.th , nalinthornw@ar.co.th