ปล่อยของ! เด็กการจัดการโรงแรม ม.ศรีปทุม โชว์ศักยภาพ จัดโรงแรมจำลอง “Hotel Exhibition 2018”

ลบ แก้ไข
ปล่อยของ! เด็กการจัดการโรงแรม ม.ศรีปทุม
โชว์ศักยภาพ จัดโรงแรมจำลอง “
Hotel Exhibition 2018”


ปล่อยของ! เด็กการจัดการโ
 
เด็กสาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ปล่อยของ โชว์ศักยภาพ ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรม โรงแรมจำลอง ”Hotel Exhibition 2018”อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรม SPU ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานจบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนา  เพื่อเป็นเวทีสำหรับโชว์ศักยภาพและไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม การจัดโรงแรมจำลอง ”Hotel Exhibition 2018” โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โดยภายในงาน ได้จัดแสดงการสาธิต 7 ผลงานเส้นทางอาชีพด้านการโรงแรมของนักศึกษา อาทิ งานส่วนหน้าของโรงแรม  Front Office วิธีการรับลูกค้า ลงทะเบียน จองห้องพัก ,งานแม่บ้าน Housekeeper การพับผ้าขนหนู และ ผ้าห่มเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ,งานเครื่องดื่ม Bar การผสมเครื่องดื่มคอกเทล .งานสปา SPA การนวดผ่อนคลายพร้อมกลิ่นอโรมา เธอราปี ,งานครัว Kitchen อาหาร ของทานเล่น การแกะสลักผลไม้และผัก ,งานดอกไม้ Florist การจัดเก็บและการจัดดอกไม้ งานทรัพยากรบุคคล Human Recourse มีเกม Kahoot  ให้เล่นด้วยนอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากหลายๆโรงเรียน ให้เกียรติเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ด้วย  อาทิ โรงเรียนสตรีวรนาถ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนราชวินิตบางเขน และโรงเรียนหอวัง ซึ่งน้องๆตื่นตา ตื่นใจ และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งการลองชิมอาหาร เครื่องดื่ม การทดลองเช็คอิน การทดลองพับผ้าอีกด้วยอาจารย์พีรยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรม เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริกการ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยการฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชียด้วย จึงมั่นใจได้ว่านักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม SPU จะจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมบริการ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป


 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ธ.ค. 61 14:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 315 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 315 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง