สรุปการเคลียร์ปัญหา mytcas จาก ทปอ.

ลบ แก้ไข

สรุปการเคลียร์ปัญหา mytc
 

1.ความพังของระบบ mytcas ที่ไม่สามารถเข้าระบบช่วงเริ่มรับสมัครเกิดจากถูกยิงระบบของผู้ไม่หวังดี
 

2.ทาง ทปอ. ได้ทำการแก้ปัญหาโดยการเปิดเซฟเวอร์จาก 6 เป็น 12 เซฟเวอร์ จนสุดท้ายเพิ่มเป็น 24 เซฟเวอร์ ทำให้ช่วงปรับจูนและโอนถ่ายข้อมูล คนที่เข้ามาในระบบจะเด้งออก เข้าระบบไม่ได้
 

3.ปัญหา OTP ที่มีปัญหามาก จน ทปอ. ต้องยกเลิกไปเกิดจากข้อมูลส่งออกจาก ทปอ. เยอะมาก จนทำให้ผู้ให้บริการ email หลักหลายๆที่ เข้าใจว่า เมล์ของ ทปอ.คือ spam ทำให้มีการชลอการรับเมล์หรือส่งเข้าเมล์ขยะ น้องๆบางคนไม่ได้เช็คหรือเข้าใจว่าเป็น email ขยะ จึงทำการลบทิ้งเลย จน ทปอ. ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการยกเลิกขั้นตอนนี้ไป
 

4.ตอนนี้ ทปอ. ได้ทำการเจรจากับผู้ให้บริการ email แล้ว ว่าเมล์ของ ทปอ. เป็นของจริง ไม่ใช่ email ขยะ จนได้ทำการตั้งค่าให้ถูกมองว่าไม่ใช่ email ขยะแล้ว
 

5.ปัญหาการไม่ได้รับเมล์ ปัญหาเยอะสุดที่ ทปอ. เจอก็คือ น้องๆจำนวนมากตั้ง email ผิด คือพิมพ์email ของตัวเองผิด ทำให้ไม่ได้รับเมล์ ซึ่งการแก้ปัญหาของ ทปอ. ล่าสุดคือถ้าน้องๆไม่ได้ยืนยันรหัสผ่าน email ภายใน 3 วัน ทปอ.จะทำการลบบัญชีใหม่ ต้องทำการสมัครใหม่

6.น้องๆที่ยังสมัครไม่ได้ 1-16 ธ.ค.(ไม่ได้รับ email) จะถูกลบบัญชีใหม่ทั้งหมด วันที่ 19 ธ.ค. เวลา 21.00 เป็นต้นไป น้องๆที่สมัครหลังวันที่ 17 จะสมัครใหม่ได้วันที่ 20 เวลา 21.00 เป็นต้นไป(ตามกฎใหม่ที่แจ้งคือภายใน 3 วัน)

โดย ทปอ. จะให้เวลาผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS62 ทุกท่านที่ลงทะเบียนสำเร็จ (ข้อมูลพื้นฐานตรงกับฐานข้อมูลของ สพฐ. ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล และ รหัสนักเรียน) หรือ หลังจากได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ (ไม่พบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อไม่ตรง นามสกุลไม่ตรง หรือ รหัสนักเรียนไ่ม่ตรง) เป็นเวลา 3 วัน (นับวันที่สมัคร หรือ วันที่ได้รับการอนุมัติ)ในการตั้งรหัสผ่านเข้าใช้งาน เช่น ลงทะเบียนวันที่ 19 ธค 61 ต้องตั้งรหัสผ่านให้แล้วเสร็จผ่านในวันที่ 22 ธค 61 โดยระบบจะดำเนินการลบผู้ลงทะเบียนในวันที่ 19 ธค ที่ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่านในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 22 ธค 61 ดังนั้น บัญชีผู้สมัครที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ธค 61 ที่ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน จะถูกลบทิ้งในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 19 ธค 61 ให้ผู้สมัครที่ถูกลบบัญชีแล้วดำเนินการสมัครลงทะเบียนใช้งานใหม่อีกครั้ง
 

สรุปการเคลียร์ปัญหา mytc

 

7.ปัญหาที่ข้อมูลน้องๆไม่ตรงกับข้อมูลที่ สพฐ ส่งให้ แล้วให้น้องๆทำการกรอกข้อมูลใหม่พร้อมแนบบัตรประชาชนพร้อมรูปหน้าตัวเอง ตอนนี้น้องๆสามารถถ่ายแค่บัตรประชาชนแล้วส่งมาก่อนได้ ทปอ.จะทำการอนุมัติให้ก่อนแล้วทำการตรวจสอบข้อมูลจาก สพฐ.อีกครั้ง
 

8.ส่วนน้องๆที่มีเลขบัตร ปชช อยู่ในฐานข้อมูลของ สพฐ. แต่ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆไม่ตรง ตอนนี้ทาง ทปอ. ให้สมัครเข้ามาก่อน แล้ว ทปอ.จะทำการตรวจสอบ ซึ่งตรงนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน แล้วจะรอ สพฐ. อัปเดตข้อมูลมาอีกครั้ง โดย ทปอ. ได้ทำการนัดกับ สพฐ. ในวันที่ 15 ม.ค.62 ที่จะส่งข้อมูลของน้องๆเข้ามาใหม่ เพื่อให้ ทปอ. ทำการเช็คข้อมูลของน้องๆที่ลงทะเบียนเข้ามาว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งถ้าข้อมูลไม่ตรง ทปอ.จะส่งเมล์ ไปแจ้งอีกครั้ง
 

9.ปัญหาเกรดไม่ขึ้นของเด็กซิ่ว อันนี้ ทปอ. ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของระบบ ที่ไม่ได้ทำระบบรองรับไว้(เพราะระบบจะแสดงผลเฉพาะเกรด 5 เทอม) ทำให้ระบบไม่แสดงผล ซึ่งปัญหาตรงนี้สำหรับน้องๆที่แนบใบ ปพ. มาแล้ว ทปอ. จะทำการเช็คข้อมูลในระบบว่าตรงกันหรือไม่ แล้วจะให้ตรวจสอบในระบบอีกครั้ง วันที่ 21 ม.ค. ส่วนกรณีที่น้องๆไม่ได้ส่งใบ ปพ.1 มา ให้น้องๆเช็คข้อมูลในระบบว่าตรงหรือไม่ ในวันที่ 21 ม.ค.ถ้าตรง ระบบจะมีกดปุ่มให้ยืนยัน ไม่ต้องแนบใบ ปพ.แล้ว ถ้าไม่ตรง จะให้แก้ไข โดยแนบใบ ปพ.
 

10.สรุป ทปอ.ยืนยันว่า ภายในวันที่ 21 ม.ค. 62 เกรดและระบบทุกอย่างของ mytcas จะลงตัวขึ้นแสดงให้เห็นทุกอย่าง จะเห็นเกรดเฉลี่ยและเกรดกลุ่มสาระรายวิชา เพราะข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่น้องสมัครและจากสพฐ.จะถูกส่งมาถึง ทปอ. เพราะฉะนั้นน้องๆที่สมัคร TCAS รอบที่1 ควรลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 21 เพราะถ้ามีอะไรผิดพลาด จะได้มีเวลาแก้ไขได้ทัน
 

11.การค้างคาหรือยังลงทะเบียน mytcas ไม่ได้ จะไม่ส่งผลการสมัครกับมหาวิทยาลัยใน TCAS รอบที่1 ใดๆทั้งสิ้น แต่น้องๆต้องทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 30 ม.ค. 62 เพราะในกรณีที่น้องๆติดรอบที่ 1 น้องๆต้องมีบัญชีเพื่อ log in เข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์
 

12.ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์รอบที่1 ขั้นตอนแรกน้องๆจะได้รับอีเมล์แจ้งภายในวันที่ 28 ม.ค. เวลาเที่ยงคืน(คืนวันที่ 27) ว่าน้องๆติดที่ไหน ให้น้องๆทำการตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแสดงครบทุกที่ที่เราติดหรือไม่(เพราะน้องๆจะทราบว่าติดหรือไม่จากประกาศของมหาวิทยาลัยที่น้องสมัครไว้ก่อนอยู่แล้ว) ถัดมาวันที่ 30 ให้เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์มหาลัยที่ต้องการเรียน เมื่อกดแล้ว ระบบจะขึ้นให้ใส่ OTP โดย OTP ส่งไปทางเมล์หรือโทรศัพท์มือถือ ให้น้องๆทำการใส่ไปในระบบ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน น้องๆสามารถเปลี่ยนใจได้ 3 ครั้ง ภายใน 2 วัน ที่เปิดให้ทำการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1
 

13.กรณีสละสิทธิ์เมื่อถึงวันให้สละสิทธิ์ ให้น้องๆเข้าไปในระบบ ระบบจะมีปุ่มให้กดสละสิทธิ์ น้องๆกดได้ครั้งเดียว ถึงแม้จะยังไม่หมดเวลาการสละสิทธิ์ เพราะฉะนั้นน้องๆควรตัดสินใจให้ดีๆก่อนกดสละสิทธิ์ เพราะจะเรียกสิทธิ์กลับคืนมาไม่ได้ ขั้นตอนตามนี้เหมือนกันทุกรอบ
 

14.น้องๆสามารถสละสิทธิ์เพื่อไปต่อได้เพียงครั้งเดียว หมายความว่าถ้าน้องยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว 2 ครั้ง สามารถสละสิทธิ์ได้อีกครั้ง แต่จะไม่สามารถกลับสู่ระบบ TCAS เพื่อสมัครรอบที่ยังเหลือได้อีกแล้ว
 

15.พี่แฮนด์ถามเผื่อถึงระบบการสมัครในรอบที่ 3 ว่ามีการเตรียมความอย่างไรไว้หรือไม่ อ.ก๊อง ยืนยัน เตรียมแผนและช่องทางเพิ่มเติมไว้แล้ว มั่นใจจะไม่มีปัญหา

ดูคลิปการสัมภาษณ์ได้ที่ คลิก

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ธ.ค. 61 13:12 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 207 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 207 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง