มูลนิธิ EDF พัฒนาสังคมการเรียนรู้ จับมืออิเกีย จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา

ลบ แก้ไข
มูลนิธิ EDF พัฒนาสังคมการเรียนรู้ จับมืออิเกีย
จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา

 
               มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เดินหน้าพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน จับมือห้างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านอิเกีย สาขาบางใหญ่ จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้แก่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีภายใต้โครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วยโรงเรียนราชวินิต โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค และโรงเรียนวัดพระเงิน ณ โรงเรียนราชวินิต จังหวัดนนทบุรี
 
สำหรับกิจกรรมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับผู้นำของแต่ละโรงเรียนและคณะครูได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ทบทวนเป้าหมายและภาพฝันของโครงการในแต่ละโรงเรียนที่ตั้งไว้  ทบทวนตัวชี้วัดโครงการ ตลอดจนถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ ทั้งปัญหาปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  แนวทางการแก้ไข แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนความประทับใจผ่านภาพถ่าย และความสำเร็จที่ได้รับจากการทำโครงการ โอกาสนี้นางสุภาณี บุญญานุพงศ์ (แถวยืนกลาง) และนางสาวณิชมน ชัยชนะชูเชิด (แถวยืน – ที่ 3 จากขวา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิ EDF ได้ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนและคณะครูที่ร่วมกิจกรรมด้วย
 
หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถติดต่อทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org ทุกการทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย
 
สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนมาเป็นเวลากว่า 30 ปี จนเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้มูลนิธิ EDF ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

 
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ธ.ค. 61 11:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 331 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 331 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement