ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

ลบ แก้ไข
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับคร

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Teacher Training Students ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2019” เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ จะดำเนินการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับการคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะตัดสินโดยกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการสอบคัดเลือกและรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ รวมถึงสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th หัวข้อข่าวทุน ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว ขอให้จัดส่งใบสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่่ 17 มกราคม 2562

 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก >> http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53509&Key=news18&fbclid=IwAR0XBcytfuPdt3Z3fJMGi7ixJy7LS2iHMjg1SZgjpJselSpesIc_3kdhsCs
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ม.ค. 62 13:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 302 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 302 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement