เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว! โครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ลบ แก้ไข
เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว! ครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขากฎหมายธุรกิจ
(ภาคภาษาอังกฤษ)เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว
 
 

📣โครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว! โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรองวิทยะฐานะ
2.มีค่าเฉลี่ยสะสมของผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2.75 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3.มีผลคะแนนขั้นต่ำของการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
-TU-GET 550 คะแนน
-TOEFL Internet-based 68 คะแนน
-IELTS 6.0 คะแนน
ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562* ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิธีการสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่: http://www.law.tu.ac.th/…/master-of-laws-program-in-busine…/

สมัครเรียนได้ที่นี่: http://www.admission.law.tu.ac.th/หลักสูตรนิติศาสตรมหาบั-9/

*หมายเหตุ
เนื่องจากวันสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ตรงกับวันสอบใบข้อเขียนอนุญาตทนายความคือวันที่ 17 มีนาคม 2562 ผู้สมัครท่านใดที่ต้องเข้าสอบใบอนุญาตทนายความในวันดังกล่าวด้วยเช่นกัน ขอความกรุณาแจ้งโครงการฯ เพื่อกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันอื่นต่อไป

 

📣THE WAIT IS OVER! Thammasat LL.M. in Business Laws is now open for applications.
In order to be eligible for the program, applicants must:
1.Hold or be expected to complete a university degree in law or equivalent from a Thai or international institution, which the University Council has accredited.
2.Have achieved a minimum GPA of 2.75 or equivalent.
3.Hold the minimum required score of one of the English proficiency tests as follows;
-TU-GET 550
-TOEFL Internet-based 68
-IELTS 6.0
*The test result must have been issued for no longer than 2 years until the date of application.
Successful applicants will be eligible for an interview session which will be held on Sunday 17 March 2019* at Faculty of Law, Thammasat University – Tha Pra Chan Campus.

For how to apply and further information: http://www.law.tu.ac.th/…/master-of-laws-program-in-busine…/

To proceed your application: http://www.admission.law.tu.ac.th/หลักสูตรนิติศาสตรมหาบั-9/

*Remark
As 17 March 2019 is the Lawyer License examination date, those who are not available on this day, please kindly inform our office in order to set a different date for an interview examination.

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ม.ค. 62 13:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 262 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 262 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง