มจธ. จับมือกับบ.ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี ตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจรมาตรฐานสากลแห่งแรก และแห่งเดียวในไทยและอาเซียน

ลบ แก้ไข
มจธ. จับมือกับบ.ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี
ตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจรมาตรฐานสากลแห่งแรก
และแห่งเดียวในไทยและอาเซียนมจธ. จับมือกับบ.ห้องปฏิบ
 

       ปัจจุบันผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทยต้องทำการส่งหม้อแปลงไปทดสอบที่สถาบันทดสอบในต่างประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังขาดศูนย์การทดสอบ Short circuit ของหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การยอมรับในผลการทดสอบ ทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงในการทดสอบ


มจธ. จับมือกับบ.ห้องปฏิบ


       วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร รวมถึงการทดสอบ Short circuit โครงการ Short Circuit Test Laboratory & Academic Collaboration ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี จำกัด โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ธนบุรี จำกัด (ในเครือเจริญชัยกรุ๊ป) ภายใต้การดูแลของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร รวมถึงการทดสอบ Short circuit ที่ได้มาตรฐานระดับสากล IEC 60076-5 และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาของ มจธ. และบุคลากรของบริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี จำกัด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร


มจธ. จับมือกับบ.ห้องปฏิบ


       ศูนย์ทดสอบแห่งนี้ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) เป็นศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อลดความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าไทย สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ของทางรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม อีกด้วย
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ม.ค. 62 10:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 436 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 436 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement