นักศึกษาทีม Green Heart มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยระดับเอเชีย

ลบ แก้ไข
นักศึกษาทีม Green Heart  มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ
ในงานประชุมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยระดับเอเชีย


 
            นักศึกษาทีม Green Heart  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นายศิวกร จิตร์ถาวรมณี  นางสาวพนิดา อินทะเรืองศร  นางสาววาสนา สนใจ  นายณัฐพล พัดมณี และนางสาวปรียาธิดา ศรีจักร ได้รับคัดเลือกเป็นทีมผู้แทนประเทศไทย จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย  (Sustainable University Network: SUN Thailand) ในการนำเสนอผลงานจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศ Excellent Influence Awards ในการนำเสนอผลงานบนเวทีระดับเอเชีย The 4th Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS) ทั้งนี้มี นาย บัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์
 
นักศึกษาทีม Green Heart

            นักศึกษาทีม Green Heart มจธ. ได้นำเสนอผลการดำเนินการเรื่องการลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังขยายผลไปยังโรงเรียน ชุมชน ปลูกฝังจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง สร้างความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม ซึ่งเป็นผลงานและความสำเร็จของ มจธ. ที่ส่งเสริมและรณรงค์รวมทั้งจัดทำมาตรการต่างๆ เพื่อการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จนมีผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ EESH มจธ. และทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDG 2030 ในเป้าหมายที่ 3  มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม  เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน และ เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน   
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ม.ค. 62 16:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 769 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 769 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement