นักศึกษามหิดลใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา สร้างแรงจูงใจแยกขยะ คิดนวัตกรรมจัดการขยะสุดเจ๋ง การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย

ลบ แก้ไข
นักศึกษามหิดลใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา สร้างแรงจูงใจแยกขยะ
คิดนวัตกรรมจัดการขยะสุดเจ๋ง การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย



นักศึกษามหิดลใช้เทคโนโลย
 
 
แม้ปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะตามประเภท เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม แต่ผู้คนก็ยังคงทิ้งขยะผิดประเภทกันอยู่ ทำให้การบริหารจัดการขยะ รวมถึงการนำขยะไปรีไซเคิล ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ต้องเสียทั้งแรงงานคนและเสียเวลาในการคัดแยกขยะอีกรอบ และจำนวนขยะผิดประเภทที่ทับถมทวีคูณขึ้นทุกวัน ก็ยิ่งทำให้การจัดการขยะเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น


นักศึกษามหิดลใช้เทคโนโลย


ทีมมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และเมื่อศึกษาไปเรื่อยๆ ยิ่งพบว่า ในหลายๆ โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่รณรงค์ด้านการทิ้งขยะหรือคัดแยกขยะ หรือแม้แต่โครงการในมหาวิทยาลัยเอง ไม่ค่อยมีผลสำเร็จอย่างยั่งยืนเท่าใดนัก นักศึกษาทำได้ไม่นานก็เลิกไป เพราะเหมือนเป็นการบังคับหรือขอร้อง ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือเต็มใจอย่างแท้จริง


นักศึกษามหิดลใช้เทคโนโลย


ดังนั้น เพื่อส่งเสริมนิสัยการทิ้งขยะให้ถูกประเภทด้วยการสร้างแรงจูงใจในการทิ้งขยะ กลุ่มนักศึกษามหิดลภายใต้ชื่อกลุ่ม Mang (แมง) หรือแมลงในภาษาไทย และยังเกี่ยวโยงกับ คำว่า Bug ในภาษาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย นายธนกิตติ์ สาชาติ (แบงค์) นายบัณฑิต โหว (บัน) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นายสรายุทธ หล้าวิไลย์ (แก๊ป) สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จึงได้รวมตัวกันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วย “ตู้รับซื้อขยะรีไซเคิล” (MU Smart Bin) และ “เเอปพลิเคชั่นเพื่อรับเเต้ม” (MU Recycle Application)

“พวกเราพบว่า นักศึกษาและผู้คนส่วนใหญ่ยังขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ พวกเราจึงคิดกันว่าจะเริ่มสร้างหรือปลูกฝังนิสัยนี้อย่างไรดี ซึ่งในท้ายที่สุด เราเห็นตรงกันว่า ถ้าอยากให้โครงการนี้มีความยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างแรงจูงใจก่อน เมื่อเขาทำเป็นนิสัย ก็จะทำเองโดยความเคยชิน เป็นอัตโนมัติ โดยเราคิดว่าน่าจะใช้การสะสมแต้มช่วยสร้างแรงจูงใจ ให้คนนำขยะรีไซเคิลได้มาทิ้งให้ถูกที่ แล้วก็รับแต้มคะแนนสะสมไป เพื่อนำไปใช้จ่ายหรือแลกเป็น