สุดยอดสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาปี 2561

ลบ แก้ไข
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาปี 2561


สุดยอดสิ่งประดิษฐ์และหุ่

 
 ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ และประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี


สุดยอดสิ่งประดิษฐ์และหุ่


ซึ่งมีผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วม ประกวด จำนวนทั้งสิ้น 180 ผลงาน เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ของนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

โดยแบ่งการประกวดเป็น 9 ประเภท ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้  
 ประเภทที่ 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ อุปกรณ์มัดอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา    
 ประเภทที่ 2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ เครื่องสลัดน้ำผึ้งลำไยขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 ประเภทที่ 3  สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลชนะเลิศ เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 ประเภทที่ 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศ ละแซพร้อมน้ำยากึ่งสำเร็จรูปวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ รางวัลชนะเลิศ เครื่องประดับหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Honor Awards เครื่องจำหน่าย ผ้าอัดเม็ดอเนกประสงค์ผ่านระบบ QR Code วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  
 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย รางวัลชนะเลิศและรางวัล Honor Awards เตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพรางวัลชนะเลิศ แผ่นพืชคลุมดินวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน (Internet of Things : IOT) รางวัลชนะเลิศ Smart Home วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี


สุดยอดสิ่งประดิษฐ์และหุ่


 ส่วนผลการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ทีมศ.อาทิตย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ทีมเซาะกราว โรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ทีมBtec Arm Robot วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ก.พ. 62 12:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 245 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 245 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement