สจล. จับมือเอกชน เปิดตัวโครงการ “ก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล” ทรานส์ฟอร์มสู่บุคลากรเอไอ ชู 3 ทักษะ โค้ดเดอร์ - มัลติมีเดีย - เกมมิฟิเคชั่น ทักษะแห่งอนาคตที่เจนอัลฟาต้องมี

ลบ แก้ไข
สจล. จับมือเอกชน เปิดตัวโครงการ
“ก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล” ทรานส์ฟอร์มสู่บุคลากรเอไอ

ชู
3 ทักษะ โค้ดเดอร์ - มัลติมีเดีย - เกมมิฟิเคชั่น
ทักษะแห่งอนาคตที่เจนอัลฟาต้องมีสจล. จับมือเอกชน เปิดตัว
 

          กรุงเทพฯ 14 กุมภาพันธ์ 2562 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ บริษัท ดาต้า คุกกี้ จำกัด เปิดตัวโครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล (CMMG) การพัฒนาบุคลากรเอไอ (Generation AI)  ให้มีทักษะการคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ รับยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม ผ่าน 3 ทักษะสำคัญ คือ 1. ทักษะโค้ดเดอร์ – เมกเกอร์ การเขียนโค้ดในเชิงธุรกิจ 2. ทักษะมัลติมีเดีย การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 3. ทักษะเกมมิฟิเคชั่น การพัฒนาคนผ่านกระบวนการเกม พร้อมตั้งเป้าสร้างนวัตกรสัญชาติไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนและมีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมกับบริษัท ดาต้า คุกกี้ จำกัด เปิดตัว โครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล (CMMG) ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. กรุงเทพฯ


สจล. จับมือเอกชน เปิดตัว
   

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 5G นำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและหุ่นยนต์ โดย สจล. ร่วมกับบริษัท ดาต้า คุกกี้ จำกัด เปิดตัวโครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล  หรือ ซีเอ็มเอ็มจี (CMMG) การพัฒนาบุคลากรเอไอ  (Generation AI) ในศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะการคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม พร้อมตั้งเป้าสร้างนวัตกรไทยให้เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนและมีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล โดยโครงการ ซีเอ็มเอ็มจี (CMMG) เน้นการฝึกทักษะด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ นำร่องทั้งหมด 3 ทักษะ ได้แก่

1.       ทักษะโค้ดเดอร์ – เมกเกอร์ (Coder – Maker) การฝึกทักษะด้านการเขียนโค้ด (Coding) บนแพลตฟอร์มดิจิทัลและหุ่นยนต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ (Maker) เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้อัลกอริธึมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ การหาข้อบกพร่องของชุดคำสั่ง การเข้ารหัส เพื่อจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆ ตามต้องการ ขยายพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำไปสู่การสื่อสาร การเรียนรู้ค้นคว้า หรือความบันเทิง

2.       ทักษะมัลติมีเดีย (Multimedia) การผสมผสานสื่อหลากหลายชนิด เช่น กราฟิคอาร์ต เสียง ภาพ แอนิเมชั่น เป็นต้น ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการพัฒนาระบบมัลติมีเดียให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ทักษะมัลติมีเดียจะช่วยพัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3.       ทักษะเกมมิฟิเคชั่น (Gamification) การนำรูปแบบของเกมมากระตุ้นสร้างแรงจูงใจและประยุกต์ในการเรียนการสอน โดยกลไกของเกมจะดำเนินการอย่างไม่ซับซ้อน ส่งผลให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรม การตรวจสอบ ปรับปรุง และการหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ตื่นเต้นกระบวนการเรียนการสอน และส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งทักษะเกมมิฟิเคชั่นจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในเรื่อง กระบวนการสร้างทีม ตรรกะกระบวนการคิดและการวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น

 
สจล. จับมือเอกชน เปิดตัว


การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสู่ยุค 5G จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งในอนาคตอันใกล้คนไทยจะได้สัมผัสกับสุดยอดนวัตกรรมที่เกิดจากฝีมือบุคลากรภายในประเทศ เช่น การสร้างยานยนต์ไร้คนขับอัจฉริยะ กระบวนการผลิตสินค้าโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตออฟติง (Internet of Things) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน (AI) การจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (VR) บิ๊กดาต้าบนระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นต้น โดย สจล. ตั้งเป้าให้โครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล หรือ ซีเอ็มเอ็มจี (CMMG) เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมสู่ยุค 5G อย่างเต็มรูปแบบ โดยโครงการดังกล่าวจะนำร่องให้นักศึกษาของสจล. ทุกชั้นปี ที่มีความสนใจอยากพัฒนาทักษะ 3 ด้านดังกล่าว ได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมกับบริษัท ดาต้า คุกกี้ จำกัด เปิดตัว โครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล หรือ CMMG ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล. https://csc.kmitl.ac.th หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/kmitlnews
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ก.พ. 62 10:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 151 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 151 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement