ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ “SPU Super Coach-Super Growth” #3

ลบ แก้ไข
ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณ

           SPU Dynamic University เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การเป็น”SPU Super Coach-Super Growth” รุ่นที่ 3 โดย โค้ชตั๊ง - คุณกิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล : LMI Executive Coach, Certified, LMI (USA)
          อาจารย์อัญญา ศรีสมพร ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “SPU Super Coach-Super Growth” รุ่นที่ 3 โดยมี โค้ชตั๊ง - คุณกิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล : LMI Executive Coach, Certified, LMI (USA) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมเทคนิคการเป็น Super Coach-Super Growth "เพราะการโค้ชช่วยให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าที่คิด" ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ SPU ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
           ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ พัฒนาภาวะผู้นำให้สูงขึ้น เพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง มีทักษะการวางแผนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้นอย่างแท้จริง และมีแรงจูงใจและมุ่งมั่นต่อผลสำเร็จในงานของตนและทีม  รู้จักลำดับความสำคัญของงาน เลือกทำงานที่ให้ผลตอบแทนสูง และทำงานอย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคลและทีมงาน
 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 มี.ค. 62 14:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 207 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 207 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement