สอศ.จัด ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ลบ แก้ไข
สอศ.จัด ตลาดนัดแรงงานอาช
 
นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน” ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน  อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ตามนโยบายของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการแรงงานและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักของประเทศโดยความร่วมมือกับเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างครบวงจร และมีการนำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับสถานการณ์แรงงานในภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0
 
 สอศ.จัด ตลาดนัดแรงงานอาช
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มองเห็นความสำคัญของการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนและจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ในการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพสูง  และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ดำเนินจัดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดนขึ้น
 
สอศ.จัด ตลาดนัดแรงงานอาช

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรับสมัครและสัมภาษณ์งาน มีการแนะแนวการศึกษาต่อของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดนทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดการวัดแววเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจต่อการประกอบอาชีพอิสระ โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้นำเทคโนโลยีระบบ Big Data System มาใช้จับคู่ระหว่างผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ทำให้ทราบข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้องและจัดหากำลังคนได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสทำงานตรงกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานจริง โดยสามารถเข้าใช้บริการรับสมัครงานออนไลน์  
 
สอศ.จัด ตลาดนัดแรงงานอาช
 
สำหรับการจัดงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้มีสถานประกอบการเข้าร่วมจัดกิจกรรมจำนวน 30 แห่ง ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัครทั้งในตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา และในระบบสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์มากกว่า 1,000 อัตรา โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา และประชาชนผู้สนใจในการสมัครงานเข้าร่วมมากถึง 1,000 คน
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 มี.ค. 62 12:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 229 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 229 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement