คะแนนสูง-ต่ำ ม.มหิดล

ลบ แก้ไข

                                                                         

 

                                          คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิสชั่นส์ ปี 52 มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณ์ 6,697.2000-5,918.4500

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6,893.8000-6,326.8000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 6,602.0500-5,833.2000

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6,938.4500-5,879.9500 สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 6,873.5500-6,205.0500

 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์7,495.2500-6,979.4500

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 7,906.2000-7,403.9500

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 7,612.3500-6,077.6000 วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร) 5,776.3500-5,439.2500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 5,201.0000-4,556.0000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 5,065.2500-4,643.4000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ธรณีศาสตร์) 6,405.4000-5,261.1500 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 6,265.7500-5,048.3500

 

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 7,017.5500-6,388.9500 สาขาวิชารังสีเทคนิค 6,556.2000-6,231.3000

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 6,483.2000-5,810.0500 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6,414.5500-5,691.3000

 

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6,890.5500-5,978.2000

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 8,591.2000-5,448.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6,169.8000-5,582.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 6,567.8000-6,138.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสื่อสาร 6,641.3000-5,652.7000 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7,159.5000-6,097.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5,829.0000-5,299.7000 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 8,177.5000-6,641.5000

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6,393.0000-5,519.9000

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 6,907.5000-6,504.2000

 

คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 7,180.0000-6,216.3000 สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 6,146.5000-5,853.9500

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,077.5000-6,741.2500 สาขาวิชาภาษาไทย 7,323.7500-6,217.5000

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5,974.2500-5,191.7000 สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา 5,939.0000-4,991.5000

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา 6,010.0000-4,927.5000

 

วิทยาลัยการจัดการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี) สาขาวิชาการจัดการ 5,598.0000-4,860.5000 สาขาวิชาบัญชี 6,300.5000-6,013.2500

 

 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

 

คะแนนสูง-ต่ำ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

 

        คะแนนสูง-ต่ำ ม.ศิลปากร

                 

                 คะแนนสูง-ต่ำ ม.มหิดล

 

                 คะแนน สูง-ต่ำ ธรรมศาสตร์

 

คะแนน สูง-ต่ำ จุฬาฯ 52

 

คะแนนสูง-ต่ำ 52 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

คะแนนสูง-ต่ำ ม.เกษตรฯ - ม.ขอนแก่น

 

 

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ค. 52 04:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 28,788 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 28,788 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์