ครูจ้าง-นักการภารโรง เฮ! ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 %

ลบ แก้ไข

       ข่าวดี! “ครูจ้างรายเดือน-นักการภารโรง” 1.4 หมื่นคนเฮ กระทรวงการคลังอนุมัติปรับเพิ่มค่าจ้างเพิ่ม 4% “คุณหญิงกษมา” เผยใช้งบทั้งสิ้น 44 ล้าน จ่ายย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค.51
       
       จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ขออนุมัติเป็นหลักการให้ครูจ้างรายเดือน นักการภารโรงหรือบุคลากรอื่นๆ สังกัด สพฐ.ที่จ้างในการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูการขาดแคลนนักการภารโรง และการขาดแคลนบุคลากรอื่นๆ ให้ได้รับสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ โดยปรับเพิ่มค่าจ้างร้อยละ 4 ของอัตราจ้าง ค่าตอบแทนที่ได้รับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป และหากมีระเบียบกระทรวงการคลังอนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้สูงขึ้นแก่ส่วนราชการต่างๆ ก็ขอให้บุคคลดังกล่าวและบุคลากรในลักษณะเดียวกันของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ที่เป็นการจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและไม่มีการเพิ่มค่าจ้าง สามารถปรับโครงสร้างเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันได้ โดยอัตโนมัติด้วยนั้น
       
       คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาดังกล่าวที่เบิกค่าตอบแทนจากงบดำเนินงาน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
       
       ส่วนกรณีกระทรวงการคลังมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมีผลกระทบ ทำให้ลูกจ้างที่จ้างจากงบดำเนินงานได้รับค่าตอบแทนในอัตราขั้นต่ำกว่าการจ้างในลักษณะเดียวกัน สพฐ. จะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป
       
       สำหรับค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้นครอบคลุมถึงบุคลากรของ สพฐ. และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศด้วย และการจ้างบุคลากร โดยวิธีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่จะพิจารณาดำเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549 ข้อ 11(1) โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรมบัญชีกลางแจ้งว่า สพฐ.มีฐานะเป็นนายจ้าง ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้ครูรายเดือน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม ก็สามารถจ่ายเงินสมทบประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
       
       “สพฐ.มีครูจ้างรายเดือน นักการภารโรง หรือบุคลากรอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เวรยาม พนักงานทำความสะอาด ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับตามสิทธิที่ควรจะได้รับ จำนวน 14,284 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,282,750 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

 

 

รวมสอบตรง ทั่วประเทศ ละเอียดที่สุด

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 มิ.ย. 52 00:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 20,225 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 20,225 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ