เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Eduzones PR News
Eduzones PR News
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 5,103 เรื่อง
  • ผู้ชม : 44,086,980 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 472 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนโหรดัง เตือนปี 53 'อาทิตย์-จันทร์ดับ'สูญเสีย

ลบ แก้ไข

2284.jpg 

 

โหรดังเตือน ปี 53 อุปราคาเกิดขึ้น 5 ครั้งส่งผลร้ายต่อทุกวงการ เตือนให้ระวัง "มิ.ย.- ก.ค.53" วงการศาสนา - บันเทิง จะสูญเสียบุคคลที่มีชื่อเสียงและสตรีผู้สูงศักดิ์ ขณะที่วงการการเมือง "ผู้นำ"จะถูกลอบสังหาร ระบุปีหน้าโรคระบาดจะมาพร้อมๆกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี
       
       ในปี 2553 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งสุริยุปราคาและจันทรุปราคา หรือทางดาราศาสตร์เรียกว่าอุปราคาจะเกิดขึ้นในปีนี้ถึง 5 ครั้ง(นับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 21ธันวาคม 2553) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางดาราศาสตร์ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่ในสังคมไทยซึ่งมีความเชื่อถือเรื่องโหราศาสตร์สืบต่อกันมานาน แล้วถือว่าการเกิด "อาทิตย์ดับ"และ "จันทร์ดับ"ในรอบหนึ่งปีถึง 5 ครั้งถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของคนไทยอย่างไร

 


       
       ระวัง "ไฟไหม้ "ครั้งใหญ่ที่สุด
       
       อาจารย์ภิญโญ พงศ์เจริญ นักโหราศาสตร์ชื่อดังและเป็นผู้ศึกษาการเกิดผลกระทบอันเนื่องมาจากการเกิดอุปราคามายาวนานกว่า 20 ปี บอกกับ "ผู้จัดการ 360 องศารายสัปดาห์" ว่าในปีหน้าประเทศไทยจะเผชิญกับวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (31 ธันวาคม 2552- 1 มกราคม 2553)เป็นการเกิดจันทรุปราคาแบบบางส่วนซึ่งการเกิดจันทรุปราคายังผลให้มีส่วนเกี่ยวโยงกับเรื่องของสังคม อารมณ์สาธารณะ จิตวิทยาสังคม เรื่องของประชาชนคนหมู่มากเป็นสำคัญ
       
       ในช่วงดังกล่าวนี้อิทธิพลของอุปราคาจะทำให้กิดความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรผู้ใช้แรงงาน มีการนัดหยุดงาน เป็นช่วงเวลาที่เกิดการประท้วง โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง เช่น กระทรวงคมนาคม กรมกองต่างๆ การขนส่ง การสื่อสาร การรถไฟ เป็นต้น
       
       ช่วงนี้จะเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นจำนวนมาก โรคภัยไข้เจ็บในคนและสัตว์ระบาดอย่างหนักมีความยุ่งยากในวงการศาสนา วงการการศึกษา กฎหมายและการแพทย์ จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังเกิดอุปราคา ทั้งทางทะเล ทางพื้นดินและทางอากาศดังนั้นการเดินทางจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่ง
       
       อุปราคาครั้งนี้เกิดในราศีมิถุนเป็นวาโยธาตุ(ธาตุลม) ทำให้เกิดลมพายุทำลายล้างที่รุนแรง ลมหนาว หนาวจัด การเดินทาง การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร การบินเกิดปัญหา รัฐสภาจะตกต่ำถูกครอบงำโดยผู้มีอิทธิพลและผลประโยชน์ มีปัญหายุ่งยากในการร่างกฎหมาย กฎหมายหลายฉบับมีปัญหา คณะพรรคการเมืองมีการแตกแยกอย่างชัดเจน มีปัญหายุ่งยากกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกรบกวนและผันแปรโดยผู้มีอิทธิพลคนต่างถิ่นต่างแดน เกิดปัญหาเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือพันธไมตรีกับมิตรประเทศ
       
       "สิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ จะเกิดอัคคีภัยรายใหญ่ โดยเฉพาะในย่านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประชาชนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีโรคติดต่ออันตรายระบาดไปทั่ว ประชาชนจึงควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี"
       
       นอกเหนือจากอุบัติภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามอิทธิพลของอุปราคาในครั้งนี้แล้ววงการวงการสตรีและเด็ก รวมทั้งวงการบันเทิง ศิลปินเด็กและสตรีมีปัญหา สตรีและเด็กถูกล่วงละเมิดสิทธิอย่างรุนแรงในหลายด้าน เช่น สิทธิสตรีและเด็กถูกกระทบกระเทือน การล่วงละเมิดทางเพศและการถูกเอาเปรียบเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ เกิดการสูญเสียสตรีผู้สูงศักดิ์และบุคคลสำคัญในวงการดังกล่าว งานบริการงานรื่นเริงบันเทิงใจที่เคยโดดเด่นกลับทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด อบายมุขจะเฟื่องฟู ประชาชนจะลุ่มหลงในอบายมุขตามการโฆษณาชวนเชื่อทำเกิดให้เกิดปัญหาสังคมเกิดขึ้นตามมามากมาย
       
       ระวัง "บุคคลสำคัญ"ถูกลอบสังหาร
       
       ห่างจากการเกิดอุปราคาครั้งแรกเพียง 15 วันในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.12 น.การเกิดอุปราคาเป็นครั้งที่ 2 ก่อให้เกิดผลกับการต่างประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และนำความยุ่งยากให้กับผู้นำ บุคคลสำคัญ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลและในช่วงนี้จะเกิดความผันแปรครั้งสำคัญทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
       
       นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ ผู้ปกครอง ผู้นำประเทศ บุคคลสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาลและผู้รับผิดชอบ บุคคลสำคัญของชาติ การค้าของประเทศ สินเชื่อและอำนาจ เกียรติคุณชื่อเสียงของประเทศ ดังนั้น ซึ่งจะถูกโจมตีใส่ร้ายป้ายสีบุคคลสำคัญเพื่อทำให้เกิดความมัวหมอง
       
       ในระหว่างนี้ให้ระมัดระวังเรื่องดิน การพังทลายของดิน อาคาร ตึกรามบ้านช่องพังทลาย การสูญเสียที่ดิน ดินแดนอาณาเขตมีปัญหา การค้า การเกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและน้ำอุปโภคบริโภค น้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรยังเป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข
       
       "การเกิดอุปราคาในครั้งนี้เกิดขึ้นรวดเร็วและผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ไม่ควรประมาทคือในช่วงนี้จะมีการปองร้าย การลอบสังหารบุคคลชั้นนำของสังคมรวมไปถึงการสูญเสียบุคคลสำคัญในระดับสูงได้"

       จับตา "โรคระบาดชนิดใหม่"
       
       ห่างจากการเกิอุปราคาในต้นปีเพียง 5 เดือนเราจะพบกับอุปราคาครั้งที่ 3 ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 18.32 น การเกิดอุปราคาในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อวงการการศึกษาและวงการศาสนามากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการศาสนา จะเกิดการสูญเสียบุคคลชั้นนำทางศาสนา เกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับนิกายต่างๆ รวมไปถึงจะเกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงทางการเมือง การชุมนุมของกรรมกรผู้ใช้แรงงานเป็นห้วงเวลาที่เกิดคดีอาชญากรรมมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บในคนและสัตว์ระบาดอย่างหนักและการระบาดในครั้งนี้จะพบ "โรคระบาดชนิดใหม่"ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนในโลกมาก่อน จะสร้างความวุ่นวายให้กับวงการแพทย์อย่างมากเพราะจะทำให้เกิดการตายของประชาชนและบุคคลสำคัญในระดับสูง
       
       หลังจากการเกิดอุปราคาในครั้งนี้จะมีผลตามมาด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งทางทะเล ทางพื้นดินและทางอากาศ ดังนั้น การเดินทางจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่ง เกิดพายุครั้งใหญ่ เกิดอุบัติเหตุครั้งสำคัญ มีอุบัติภัยทางทะเลและทางอากาศ อากาศยานตกได้รับความเสียหาย ยังความอับโชคให้แก่การเดินเรือและกลาสี บังเกิดความยุ่งยากจากต่างประเทศแดนไกลและดินแดนอาณาเขต
       
       ห่างจากการเกิดอุปราคาครั้งที่สามไม่ถึงเดือนจะเกิดอุกราคาในครั้งที่ 4 ขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 02.42 น.การเกิดอุปราคาครั้งนี้มีผลสืบเนื่องมาจากการเกิดครั้งที่ 3 ทำให้โรคระบาดชนิดใหม่ยังคร่าชีวิตประชาชนต่อไปโดยที้วงการแพทย์ยังไม่ค้นพบวิธีการรักษา
       
       การเกิดอุปราคาครั้งนี้ยังส่งผลทำให้เกิดลมพายุทำลายล้างที่รุนแรง รัฐสภาจะตกต่ำถูกครอบงำโดยผู้มีอิทธิพลและผลประโยชน์ มีปัญหายุ่งยากในการร่างกฎหมาย กฎหมายหลายฉบับมีปัญหา คณะพรรคการเมืองมีการแตกแยกอย่างชัดเจน มีปัญหายุ่งยากกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกรบกวนและผันแปร เกิดปัญหาเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือพันธไมตรีกับมิตรประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศจะขาดความนิยม
       
       "ในครั้งนี้เราจะเห็นผู้นำในระดับสูง ผู้ปกครองที่ดำรงอำนาจอยู่จะเกิดอันตราย บุคคลที่มีชื่อเสียงจะป่วยหนักหรือถึงแก่กรรม"
       
       สำหรับการเกิดอุปราคาครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.14 น.มักจะมีอิทธิพลทำให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรง เกิดวิวาทะมีความคิดเห็นที่รุนแรงพร้อมๆ กันไปกับการใช้กำลังอาวุธ มีปัญหาด้านการเงินและความรัก มีวิวาทะอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธา ความคิด เกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อวงการศาสนา ปรัชญา นักบวชเกิดการแตกแยก เป็นต้น
       
       นอกจากนี้ เมื่อเกิดอุปราคาขึ้นจะมีอิทธิพลทำให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาในการเดินทาง โดยรถไฟ รถยนต์ เรือ เกิดปัญหาและความยุ่งยากเกี่ยวกับการเดินทาง การติดต่อ การขนส่ง การสื่อสาร และจะเกิดปัญหาความยุ่งยากในวงการสื่อสารมวลชน การขนส่งมวลชน วงการการศึกษา การหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นักเขียน ผู้พิมพ์โฆษณาและนักจัดรายการทางสื่อมวลชนต่างๆ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาและอุปสรรคที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน
       
       "คำพยากรณ์นี้เป็นเพียงการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่จะเป็นเครื่องเตือนภัยได้เป็นอย่างดี เมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง การที่เรารู้ล่วงหน้าจึงน่าจะสามารถเปลี่ยนแปลง บรรเทา ป้องกันและแก้ไขอนาคตได้บ้างไม่มากก็น้อย "อาจารภิญโญกล่าว

 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์   ปริทรรศน์

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ธ.ค. 52 02:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,186 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,186 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์