เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Eduzones PR News
Eduzones PR News
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 5,103 เรื่อง
  • ผู้ชม : 44,056,909 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 472 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนเกณฑ์รับ ม.4 โรงเรียน ดัง

ลบ แก้ไข

 

        ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กพฐ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2553 เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดให้โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับม.ต้น และ ม.ปลาย จะต้องรับนักเรียนที่จบ ม.3 และประสงค์จะเรียนต่อ ม.4 ในโรงเรียนเดิมให้เต็มตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนก่อน

          โดยที่ประชุมได้เสนอให้ สพฐ. สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำรวจและเสนอแผนการรับนักเรียนให้มีความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ามีที่นั่งเพียงพอที่จะรับนักเรียน ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4 ขณะเดียวกันจะสำรวจความต้องการของเด็กที่จบ ม.3 ด้วยว่าจะเรียนต่อในสายอาชีพจำนวนเท่าใด เพื่อให้การเตรียมการมีแผนรองรับที่  ชัดเจน โดยเฉพาะโรงเรียนยอดนิยมซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูง
   
         “หากแผนการรับนักเรียนไม่ชัดเจนก็อาจจะส่งผลให้มีเด็กจำนวนหนึ่งไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนเดิมได้ ซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของ สพท.ที่ต้องหาที่เรียนให้ครบตามความต้องการของนักเรียน” เลขาธิการกพฐ.กล่าวและว่า เมื่อการรับนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว สพฐ.จะมีการติดตามประเมินผลสำหรับการ  จัดทำแนวทางการรับนักเรียนในปีต่อไป
    
       ดร.ชินภัทร ยังได้กล่าวถึงโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลตามนโยบายของนายชินวรณ์บุณยเกียรติ รมว.ศธ. ว่า ได้มอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. ไปดำเนินการแล้ว ซึ่งเบื้องต้นจะต้องทำหลักเกณฑ์ และรูปแบบของโรงเรียนดีประจำตำบลก่อนว่า จะเป็นลักษณะใด เช่น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ทำให้ชุมชนมีความสนใจเชื่อมั่นและศรัทธา มีครูเพียงพอ มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงพื้นที่ในการเล่นกีฬา มีสระว่ายน้ำที่เพียงพอ และเมื่อพูดถึงโรงเรียนดีประจำตำบลแล้วจะต้องเห็นภาพที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองอยากส่งบุตรหลานเข้าเรียน ชุมชนและท้องถิ่นก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน  สำหรับการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลนั้น จะมอบให้ สพท.คัดเลือกจากโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องการจะเพิ่มเติมทรัพยากรเข้าไปเพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนที่ดึงมาจากโรงเรียนดี 3 ระดับ.

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแนวทางรับนักเรียนชั้น ม.4 ใช้คะแนนเฉลี่ยม.ต้น เข้า ม.4 ร.ร.ดัง

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงแนวทางการรับนักเรียนชั้น ม.4 หากโรงเรียนมัธยมยอดนิยมมีปัญหานักเรียนจบชั้นม.3 เดิมมีจำนวนมากเกินกว่าที่จะรับเข้าเรียนชั้น ม.4 ได้ทั้งหมดว่า ประกาศการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในปีการศึกษา 2553 บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า โรงเรียนที่มีแผนการรับนักเรียน ม.ปลายน้อยกว่า ม.ต้น ให้รับนักเรียนจบชั้น ม.3 เดิมซึ่งมีความประสงค์จะเรียนต่อชั้น ม.4 ให้รับทุกคนให้เต็มแผนการรับโดยให้โรงเรียนดูตามลำดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียน เมื่อเต็มจำนวนรับตรงไหนก็ตัดคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตรงนั้นเลย ส่วนนักเรียนที่เหลือซึ่งยังไม่มีที่เรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ต้องจัดหาที่เรียนให้แก่เด็ก

”เมื่อ สพฐ.มีเกณฑ์ออกมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ และโรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนล่วงหน้าอยู่แล้ว จึงไม่ถือว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนที่มีที่นั่งเรียนม.ปลายน้อยกว่าม.ต้นนั้นมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนการเปิดห้องเรียนเพิ่มเพื่อรับนักเรียนชั้นม.4 ปกติเข้าเรียนนั้นทำได้ แต่คงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเพราะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของสถานศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา “เลขาธิการกพฐ,กล่าว

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการให้โรงเรียนรับเด็กจบชั้น ม.3 เดิมได้เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิม จะทำให้เด็กไม่ตั้งใจเรียนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษานั้น เรื่องนี้เหมือนเหรียญสองด้านโดยเป็นการให้โอกาส แต่อาจจะกลั่นกรองคุณภาพเด็กไม่ได้มากนักซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองเพราะไม่มีมุมมองใดถูกที่สุดหรือไม่ถูก เพราะการรับเด็กเข้าเรียนชั้น ม.4 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาให้ใช้วิธีการคัดกรองเด็กที่มีคุณภาพเหมาะสม ก็เป็นการคำนึงเรื่องคุณภาพและเปิดโอกาสให้เด็กไปเรียนต่อสายอาชีพ แต่ขณะนี้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นมาว่าเมื่อเด็กจบชั้นม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อชั้นม.4 ซึ่งอาจจะเป็นการสวนทางกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จึงมีการปลดล็อคในเรื่องนี้ แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษต่างๆได้

”นโยบายการรับนักเรียนนั้นแล้วแต่ช่วงไหนมีมุมอย่างไร แต่จริงๆแล้วการแข่งขันเข้าเรียนชั้นม.1 นั้นรุนแรงอยู่แล้ว ส่วนชั้นม.4 นั้นไม่ค่อยมีปัญหา อย่างไรก็ตาม จากการที่ได้ประกาศเกณฑ์การรับนักเรียนออกมา ขณะนี้ยังไม่มีเสียงสะท้อนใดๆจากโรงเรียนและผู้ปกครอง” เลขาธิการกพฐ. กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

 

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ม.ค. 53 00:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,462 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,462 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์