โควตา เรียนดี ม.อ.รับ 50 คน

ลบ แก้ไข

(ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต)

ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับโควต้าทั่วประเทศ ปี 54

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครโดยวิธีพิเศษ (โควต้า)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปี 2554 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี 50  คน  ตั้งแต่บัดนี้ – 19  พฤศจิกายน 2553 

          ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศไทย  ต้องสำเร็จการศึกษาในปี 2553  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง 4 ภาค  (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5)  ไม่ต่ำกว่า 2.50  กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยได้คะแนน (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 5) ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 10 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 8 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.25 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 6 หน่วยกิต และมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น  ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

          สำหรับเอกสารในการสมัคร ได้แก่  ใบสมัครที่ได้รับการจัดส่งจากงานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่จัดส่งให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ  พร้อมติดรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน)  ขนาด 1 นิ้วหน้าตรง ไม่สวมหมวก   จำนวน 1 รูป  สำเนาใบระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ใบสรุปผลการเรียน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนหรืออาจารย์หัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รับรองความถูกต้อง  ไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย ปทจ. กะทู้ ในนามนางประไพทิพย์  เพ็ชรประดับกุล  ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการสมัคร 100  บาท และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น  ประกาศนียบัตร  บัตรรับรองความสามารถต่างๆ  เป็นต้น

          นอกจากนี้ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องศึกษาในโรงเรียนเดิมจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 22  หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 12  หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 9  หน่วยกิต  ซึ่งผู้ที่ยืนยันสิทธิตามที่มหาวิทยาลัยทุกคนต้องสอบ 0-NET เพื่อนำผลการสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกลุ่มลงทะเบียนเรียน

          ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองในวันเวลาราชการภายในวันศุกร์ที่  19  พฤศจิกายน 2553  ได้ที่งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ชั้น 1  อาคาร 5  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  83120  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-7627-6050-1 และ 0-7627-6528 E-MAIL : phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th

 

 

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ส.ค. 53 16:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 18,246 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 18,246 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ