พระนครเหนือ รับตรง (เพิ่ม) เป็น 70 คน

ลบ แก้ไข

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขยายจำนวนรับนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการพิเศษ (English Program) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมรับจำนวน 15 คน เป็นรับจำนวน 70 คน

ประกาศเพิ่มเติมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) เพิ่มเติมสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี
    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัครในแต่ละโครงการที่ต้องการสมัครให้เข้าใจ ก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
โครงการที่เปิดรับ ดูรายละเอียด คณะ/ระดับการศึกษา กำหนดการรับสมัคร รายละเอียด หมายเหตุ
การรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  ประจำปีการศึกษา 2554
เรียนที่ วิทยาเขตระยอง
(สถานที่เรียน: โรงเรียนมัธยมตากสิน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี

9 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
การรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2554 
(สถานที่เรียน: โรงเรียนมัธยมตากสิน)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        ระดับปริญญาตรี 4 ปี
9 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน
การรับนักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
ทุกคณะ/วิทยาลัย
      ระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี
16 ธันวาคม 2553 ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2554
ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน

  

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.พ. 54 12:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,994 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,994 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement