TK park จับมือ สพฐ. จุดประกายการเรียนรู้ในโรงเรียน

ลบ แก้ไข

TK park จับมือ สพฐ. จุดประกายการเรียนรู้ในโรงเรียน พัฒนา ‘ห้องสมุดมีชีวิต’ แล้ว 198  แห่งทั่วประเทศ
โครงการจุดประกายการเรียนรู้ในโรงเรียน ประสบผลสำเร็จ ล่าสุด มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมพัฒนา “ห้องสมุดมีชีวิต” แล้วเกือบ 200 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดอบรมครูและเผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กผู้มีความสามารถพิเศษและเตรียมจัดพิมพ์คู่มือครูด้านศิลปะและดนตรีศึกษา และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังโรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนสอนเด็กพิเศษต่อไป ด้าน ผอ.TK parkเชื่อ แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้จริง เบื้องต้นยังได้มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 200 ชุด
.................................................................................................
โครงการ “จุดประกายการเรียนรู้ในโรงเรียน”เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)หรือ TK parkสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” ระหว่างปี 2551-2555  เพื่อขยายแนวคิดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้หรือห้องสมุดมีชีวิตสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และเพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนและชุมชนเห็นความสำคัญของห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ในการเป็นแหล่งปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  โดยล่าสุดได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนรุ่นที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park กล่าวเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนรุ่นที่ 5 ประจำปี 2555 ว่า  การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สอร.และสพฐ. ในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ที่ได้ร่วมกันดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว  ซึ่งในปี 2555 นี้  TK park ได้มีการต่อยอดโครงการ“ จุดประกายการเรียนรู้ในโรงเรียน”  เพื่อจุดประกายการเรียนรู้  ตลอดจนการพัฒนาแนวคิด และทักษะด้านต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
โดยภารกิจหลักของ TK park  คือ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตด้านต่างๆ ถ่ายถอดประสบการณ์การดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯได้แก่ ด้านกายภาพ  ซึ่ง TK park  ได้ออกแบบกลางเพื่อให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา, มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  , ด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ด้านบุคลากร , ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ , ด้านการวางแผนและการบริหารจัดการทั่วไปของงานห้องสมุดมีชีวิต
 “นอกจากนำแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตบรรจุไว้ในเนื้อหาของการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนแล้ว ยังมีการอบรมเชิงปฎิบัติการที่ครูสามารถนำไปปฎิบัติงานสร้างสรรค์ห้องสมุดมีชีวิตได้อย่างแท้จริง ตั้งแต่รุ่นแรก ถึงรุ่นที่ 5 ในปัจจุบันแล้ว  พร้อมกันนี้ทาง TK park ยังได้นำหนังสือและสื่อสาระการเรียนรู้ซึ่งจัดพิมพ์จากโครงการสร้างสรรค์เนื้อหาสาระความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีรูปแบบนำเสนอที่ทันสมัยมามอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน จำนวนชุดละ  39 รายการ รวมทั้งสิ้น 200 ชุด
ชุดละ 39 รายการ เพื่อนำไปจัดบริการแก่นักเรียน ครูและชุมชน ผ่านสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ในสังกัดสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย” ดร.ทัศนัย กล่าว
ด้านนางศกุนตลา สุขสมัย รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตัวแทนจาก สพฐ. กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาว่า  ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ตั้งแต่รุ่นที่ 1 -  รุ่นที่ 4  มีโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตและเปิดให้บริการแล้ว 138 โรงเรียนจากทั่วประเทศ  และในปี 2555 นี้ถือเป็นรุ่นที่ 5 มีโรงเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 60 โรงเรียน และในปี 2554 ที่ผ่านมา สพฐ.ยังได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปถึงโรงเรียนดีประจำตำบลเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน  รวม 182 โรงเรียน  และโรงเรียนที่มีการสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้เข้าร่วมโครงการจุดประกายการเรียนรู้ในโรงเรียน อีก 30 โรงเรียน 
ผู้อำนวยการ TK park  กล่าวอีกว่า  แนวทางการดำเนินงานของห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบนี้ จะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ที่มีความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและชุมชนอย่างจริงจังต่อไป

UploadImageUploadImage

ติดตามรายละเอียดข่าวสารดีๆเพิ่มเติมได้ที่นี่
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 มิ.ย. 55 15:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,240 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,240 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง