คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
Eduzones Pr News
Eduzones Pr
จำนวนผู้ติดตาม 807 คน

อนุสาวรีย์ ท่าแปลก ๆ รอบโลก

อ นุ ส า ว รี ย์ ท่ า แ ป ล ก ๆ ร อ บ โ ล ก ที่เพื่อน ๆ รวบรวมมาให้ดู บางท่าก็น่าตลก บางท่า ไม่น่าจะเป็นอนุสาวรีย์ แต่ก็เป็นไปแล้ว มาดูกันจ้า
25 มีนาคม 2552 12:48 น.

Page 1 of 2 1 2 Next