สพฐ.เปิดศูนย์ รับร้องเรียน "เอเน็ต" 139 แห่ง
สพฐ.เปิดศูนย์ รับร้องเรียน "เอเน็ต" 139 แห่ง
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ให้โรงเรียนประจำจังหวัด 139 แห่งทั่วประเทศเปิดศูนย์รับร้องเรียนปัญหาสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง(เอเน็ต)ตั้งแต่วันที่ 9 -13 ก.พ.นี้ ดูข้อมูลที่ www.obec.go.th

จ.กระบี่ 1.ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์  (หมายเลขโทรศัพท์) 075-681816    2.ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล    075-611181  จ.กาญจนบุรี  3.ร.ร.กาญจนานุเคราะห์   034-511060  4.ร.ร. ท่ามะกาวิทยาคม 034-510160  จ.กาฬสินธุ์  5.ร.ร กมลาไสย  043-899037   6.ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  043-811278  จ.กำแพงเพชร 7.ร.ร.วัชรวิทยา 055-711901  จ.ขอนแก่น   8.ร.ร.กัลยาณวัตร 043-221511 9.ร.ร.ชุมแพศึกษา 043-311118   10.ร.ร.น้ำพองศึกษา 043-431701  11. ร.ร.บ้านไผ่  043-272662    จ.จันทบุรี 12.ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 039-311170   จ.ฉะเชิงเทรา  13.ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์  038-511249    จ.ชลบุรี 14.ร.ร.ชลบุรี "สุขบท" 038-282294     15.ร.ร.พนัสพิทยาคาร 038-461167   16.ร.ร.ชลกันยานุกูล  038-270400  17.ร.ร.ศรีราชา  038-313915   จ.ชัยนาท 18.ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม 056-411645  จ.ชัยภูมิ  19.ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 044-811849  20.ร.ร.จตุรัสวิทยาคาร 044-851164

 จ.ชุมพร   21.ร.ร.ศรียาภัย 077-503375-6  22.ร.ร.สวนศรีวิทยา  077-5414050   จ.เชียงราย  23.ร.ร.เชียงของวิทยาคม 053-791434

24.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม  053-711018   25 จ.เชียงใหม่    25.ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์  053-451502-3   26.ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย  053-419037-9

27.ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม 053-3311363   28.ร.ร.หอพระ 053-221419    จ.ตรัง 29.ร.ร.สภาราชินี 075-210792   30.ร.ร.ห้วยยอด 075-271073

จ.ตราด  31.ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์  039-511209   จ.ตาก   32.ร.ร.ตากพิทยาคม  055-511134     จ.นครนายก  33.ร.ร.นครนายกพิทยาคม 037-311255    34.ร.ร.บ้านนา"นายกพิทยากร" 037-381785    จ.นครปฐม  35.ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย  034-252613  36.ร.ร.ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 034-222834   จ.นครพนม  37.ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย 042-511188   จ.นครราชสีมา  38.ร.ร.ปากช่อง 044-311098  39.ร.ร.เมืองคง 044-459133   40.ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 044-214557   41.ร.ร.สุรนารีวิทยา 044-255739

 จ.นครศรีธรรมราช   42.ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช 075-342108    43.ร.ร.สตรีทุ่งสง 075-411348  จ.นครสวรรค์  44.ร.ร.นครสวรรค์  056-221151    45.ร.ร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม 056-226967     จ.นนทบุรี  46.ร.ร.นวมินทราชินูทิศหอวังฯ 02-5836159  47.ร.ร.สตรีนนทบุรี 02-5253229

จ.นราธิวาส 48.ร.ร.นราธิวาส 073-541771  49.ร.ร.สุไหงโก-ลก 073-613773  จ.น่าน  ร.ร.ปัว  054-791243   51.ร.ร.สตรีศรีน่าน 054-771669

จ.บุรีรัมย์ 52.ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม 044-611098,612888   53.ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 044-671131    จ.ปทุมธานี  54.ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 02-5816559      55.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 02-5495222  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 56.ร.ร.ประจวบวิทยาลัย 032-611103  จ.ปราจีนบุรี  57.ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง  037-211070,211671  จ.ปัตตานี  58.ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล 073-331848    59.ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา  037-432255 จ.พระนครศรีอยุธยา  60.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย 035-241099

  จ.พะเยา  61.ร.ร.เชียงคำวิทยาคม 054-451982   62.พะเยาพิทยาคม 054-431275  จ.พังงา  63.ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน 076-411065  64. ร.ร.ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 076-421118    จ.พัทลุง  65.ร.ร.บางแก้วพิทยาคม  074-697164  66.ร.ร.พัทลุง  074-613002  จ.พิจิตร 67.ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม 056-681163-4   จ.พิจิตร  68.ร.ร.พิจิตรพิทยาคม 056-616193  จ.พิษณุโลก  69.ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี 055-258003   70.ร.ร. พุทธชินราชพิทยา  055-242612  จ.เพชรบุรี 71.ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  032-418292   จ.เพชรบูรณ์  72.ร.ร.นิยมศิลป์อนุสรณ์  056-791427   73. ร.ร.เพชรพิทยาคม 056-711453   จ.แพร่  74.ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 054-511104   จ.ภูเก็ต  75.ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย 076-212075

 จ.มหาสารคาม  76.ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์ 043-773225    77.ร.ร.สารคามพิทยาคม 043-711585   จ.มุกดาหาร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 042-610480    79. ร.ร.มุกดาหาร 042-611087   จ.แม่ฮ่องสอน 80.ร.ร.แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 053-681250  81 ร.ร.ห้องสอนศึกษา 053-361349   จ.ยโสธร 82.ร.ร.ยโสธรพิทยาคม 045-711655-6   จ.ยะลา 83.ร.ร.เบตง"วีระราษฎร์ประสาน 073-284118  84.ร.ร.สตรียะลา 073-212965

จ.ร้อยเอ็ด 85.ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  043-511180    86.ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  043-581035  จ.ระนอง  87.ร.ร.พิชัยรัตนาคาร 077-811078

จ.ระยอง 88.ระยองวิทยาคม  038-611010   จ.ราชบุรี 89.ร.ร.เบญจมราชูทิศ   032-337302   90.ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี 032-231011

 จ.ลพบุรี 91.ร.ร.พิบูลวิทยาลัย 036-411051  92.ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา 036-461543  93.ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย  036-846190  จ.ลำปาง  94.ร.ร.เถินวิทยา 054-333334   95.ร.ร.ลำปางกัลยาณี  054-227654-5  จ.ลำพูน  96.ร.ร.จักรคำคณาทร  053-511011  97.ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 053-591335

จ.เลย  98.ร.ร.เลยพิทยาคม 042-811290  99.ร.ร.ศรีสงครามวิทยา 042-841409  จ.ศรีสะเกษ   100.ร.ร.กันทรารมณ์ 045-651143 101.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ 045-615915  102.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 0-4561-3088  จ.สกลนคร 103.ร.ร.มัธยมวานรนิวาส 042-791644  104.ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 042-711844

 จ.สงขลา  105.ร.ร.นวมินทราชูทิศทักษิณ 074-334233  106.ร.ร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 074-326107  107.ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 074-219201

จ.สตูล  108.ร.ร.กำแพงวิทยา 074-781349  109.ร.ร.สตูลวิทยา 074-711955-7   จ.สมุทรปราการ 110.ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว  02-3165009  111.ร.ร.สมุทรปราการ  02-3950016   จ.สมุทรสงคราม 112.ร.ร.ศรัทธาสมุทร 034-711221  จ.สมุทรสาคร 113.ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 034-411787

จ.สระแก้ว 114.ร.ร.สระแก้ว  037-241091  115.ร.ร.อรัญประเทศ  037-231135  จ.สระบุรี  114.ร.ร.แก่งคอย  036-251376 117.สระบุรีวิทยาคม 036-220292 จ.สิงห์บุรี 118.ร.ร.สิงห์บุรี  036-511521   119. ร.ร.อินทร์บุรี 036-581528   จ.สุโขทัย 120.สุโขทัยวิทยาคม   055-611786

 จ.สุพรรณบุรี  121.ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย 035-525631  จ.สุราษฎร์ธานี 122.ร.ร.สุราษฎร์ธานี 077-287512 123.ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 077-272104  จ.สุรินทร์  124.ร.ร.สิรินธร 044-511189  125.ร.ร.สุรวิทยาคาร  044-511193  จ.หนองคาย  126.ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 042-411203

127.ร.ร.พรเจริญวิทยา   042-487097  จ.หนองบัวลำภู 128.ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร 042-312547  จ.อ่างทอง 129.ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 035-612643   จ.อำนาจเจริญ   130.ร.ร.อำนาจเจริญ  045-511959 

 จ.อุดรธานี  131.ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม  042-298445  132.ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 042-221960 133.ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 042-221331

จ.อุตรดิตถ์  134.ร.ร.ลับแลพิทยาคม 055-450482  135. ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี   055-413205 จ.อุทัยธานี 136.ร.ร.บ้านไร่วิทยา 056-546027 137.ร.ร.อุทัยวิทยาคม 056-511334  จ.อุบลราชธานี 138.ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม 045-243973   139.ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช 046-240684

“จุรินทร์“รายงานครม.ทราบปัญหาสมัครสอบ"เอเน็ต"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลัง ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( กกอ.) เข้าพบว่า ดร.สุเมธ เข้าพบเพื่อรายงานผลการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถานการณ์ความคืบหน้าให้รับทราบ โดยขณะนี้ ทาง สกอ.ได้เปิดศูนย์รับร้องเรียนใน และได้ประสานกับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น(กพฐ.) ให้แจ้งกับโรงเรียนจำนวน 139 แห่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

 ขณะเดียวกัน สกอ.ก็ได้ประสานกับสถานีโทรทัศน์ NBT ในการแจ้งข่าวด้วย อย่างไรก็ ตามเรื่องดังกล่าวขอให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียน ตั้งแต่วันที่เปิดรับข้อมูลจนถึงวันศุกร์ที่ 13 ก.พ.เวลา 16.00 น. แล้วจึงจะจำแนกได้ว่าสาเหตุของเรื่องเกิดจากความผิดพลาดของ ศธ. หรือเพราะเหตุใด

 “ยืนยันว่าการดำเนินการจะให้อิสระแก่คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างเต็มที่ รายใดที่ได้รับผลกระทบจากระบบของ ศธ. เด็กก็จะได้รับสิทธิ์คืน แต่หากเป็นความผิดพลาดจากเด็กเป็นเรื่องที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาดำเนินการแก้ปัญหาและได้รายงาน ครม.ให้ทราบเรื่องนี้ด้วย ซึ่งก็ไม่มีใครซักถามในประเด็นใด ๆ"รมว.ศธ. กล่าว

 

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eduzones.com/

www.enn.co.th/

www.interscholarship.com/

http://shopping.eduzones.com/

www.108ezine.com/

http://www.spufriends.com/

http://www.ezplusonline.com/

http://www.ictutors.com/

 

โดย Eduzones Pr News
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
พิมพ์หน้านี้