มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ป.โท X-MBA สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

คณะบริหารธุรกิจฯ มศว ขอเชิญผู้สนใจสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 18 (X-MBA) สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
รับสมัครวันนี้ - 21 ตุลาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
https://goo.gl/pxdt5e
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 3 ตุลาคม 2560
พิมพ์หน้านี้