เรียนรู้และทดลองทำจริงในค่าย PTTEP Teenergy ภาคเหนือ
 เรียนรู้และทดลองทำจริงในค่าย PTTEP Teenergy ภาคเหนือ 
ดีใจกับน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 5 (ภาคเหนือ) ที่นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ามกลางห้องเรียนธรรมชาติของจริงที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ด้วยแนวคิด เปลี่ยนเพื่อโลก (Change for Climateแล้ว พี่ ๆ ปตท.สผ. ยังพาไปดูงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง” ที่โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จังหวัดกำแพงเพชร น้อง ๆ ยังได้ลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเองอีกด้วย หวังว่าค่าย PTTEP Teenergyครั้งนี้ จะช่วยจุดประกายให้น้อง ๆ นำแนวคิดและวิธีการที่ได้จากค่าย ไปช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุนชนของตัวเองต่อไป 
 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
พิมพ์หน้านี้