สจล. จับมือ โคเซน ประเทศญี่ปุ่น ประกาศผลโครงการไอเอสทีเอส เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ออกแบบนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ
สจล. จับมือ โคเซน ประเทศญี่ปุ่น ประกาศผลโครงการไอเอสทีเอส
เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ออกแบบนวัตกรรมเพื่อธุรกิจสจล. จับมือ โคเซน ประเทศ
 
 
กรุงเทพฯ 18 ตุลาคม 2561 -  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนที่ 4 จากซ้าย) ศาสตราจารย์ ดร. อิซาโอะ ทานิกุชิ อธิการบดีของสถาบันการศึกษาแห่งชาติด้านเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (KOSEN) (คนที่ 3 จากขวา) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศผลการแข่งขันโครงการการจัดการประชุมนานาชาติ International Seminar on Technology for Sustainability (ISTS 2018) หรือ ไอเอสทีเอส 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันระดมสมองรวบรวมนักศึกษาจาก 5 ประเทศ ร่วมคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ตอบโจทย์ปัญหาทางธุรกิจของภาคเอกชน งานจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
พิมพ์หน้านี้