สวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ติดตามรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่
http://www.culture.ssru.ac.th/news/view/new186
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
พิมพ์หน้านี้