"มจธ. พัฒนานวัตกรรม ไส้กรองน้ำเซรามิก ดักจับสารหนูและฆ่าเชื้อโรค"
 "มจธ. พัฒนานวัตกรรม ไส้กรองน้ำเซรามิก ดักจับสารหนูและฆ่าเชื้อโรค"​

 มจธ. พัฒนานวัตกรรม ไส้ก

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี พร้อมทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วยนางสาวณจิต สุวรรณจิตร นายรชานนท์ ไชยอุปละ และ นายสหวัชร อยู่มั่นธรรมา พัฒนาผลงานนวัตกรรม NViro Filter ไส้กรองน้ำเซรามิก ดักจับสารหนูและฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ให้สามารถดื่มได้ คว้ารางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ จาก Asia Invention Creativity Association งานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  World Invention Innovation Contest  2018 (WiC 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์หน้านี้