เปิดรับวิทยากรผู้ช่วย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
เปิดรับวิทยากรผู้ช่วย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOPเปิดรับวิทยากรผู้ช่วย เพ
 

เปิดรับวิทยากรผู้ช่วย ในประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ตลาดในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยวิทยากรผู้ชำนาญการ

เปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีเพื่อทำหน้าที่ช่วยวิทยากรในการทำ WORKSHOP 

ผู้สนใจทำงานในจังหวัดต่าง ๆ ตามกำหนดการ ติดต่อได้ที่ อ.หยก 0816941428

 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 3 ธันวาคม 2561
พิมพ์หน้านี้