ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงาน King Bhumibol World Soil Day Award จากสหประชาชาติและกระทรวงเกษตรฯ
ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ในงาน
King Bhumibol World Soil Day Award
จากสหประชาชาติและกระทรวงเกษตรฯ

 
                      เมื่อวันที่  5  ธันวาคม 2561  ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   (คนที่3 จากซ้าย) และผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คนที่ 2 จากซ้าย)  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานประกาศรางวัล "King Bhumibol World Soil Day Award 2018" จากผลงานการจัดนิทรรศการ Multimedia Installation Art โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ที่ 1 จากซ้าย)  เป็นผู้มอบ  ณ ห้องประชุม สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 7 ธันวาคม 2561
พิมพ์หน้านี้