สจล. เปิดรับตรง แพทยศาสตร์ อินเตอร์ รอบ 1
สจล. เปิดรับตรง แพทยศาสตร์ อินเตอร์ รอบ 1 

                กรุงเทพฯ 12 ธันวาคม 2561 –  คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจศึกษาศาสตร์การแพทย์ ควบคู่ทักษะวิจัย และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์ และการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ เพื่อยกระดับวงการแพทย์ของประเทศ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มกราคม 2562 ได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ สจล. หมายเลขโทรศัทพ์ 02-329-8025 – 30 หรือ md.kmitl.ac.th       
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
พิมพ์หน้านี้