พระจอมเกล้าธนบุรี เดิน-วิ่ง KMUTT MINI MARATHON 2019
พระจอมเกล้าธนบุรี เดิน-ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง KMUTT MINI MARATHON 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน จัดการแข่งขัน 2 ประเภท ประกอบด้วย เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ตามเส้นทางธรรมชาติชายทะเลบางขุนเทียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานเปิดงาน และดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก สน.เทียนทะเล สน.โคกขาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 2,000 คน
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 18 มกราคม 2562
พิมพ์หน้านี้