โครงการ Young Smart Engineer เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.ยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ Young Smart Engineer
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.ยางและพอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณโครงการ Young Smart Engi

 
การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระบบ TCAS รอบที่ 2 ของหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.ยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโครงการ Young Smart Engineer ประจำปีการศึกษา 2562


สามารถติดตามรายละเอียดผ่านทางเวบไซด์
https://www.engineering.tsu.ac.th/detail.php?id_list=763&aNum=20190124081728

หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0650428445 Line ID: 0650428445
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้